Skalica: VZN o úprave miestnych daní, plat primátorky

Skalica: VZN o úprave miestnych daní, plat primátorky

Skalica: VZN o úprave miestnych daní, plat primátorky NaZahori.sk

Mesto Skalica poslalo tlačovú správu VZN o úprave miestnych daní, plat primátorky, ktorý uverejňujeme NaZahori.sk bez úprav a v plnom znení.

Tlačová správa Mesto Skalica

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva Skalica, ktoré sa bude konať v stredu 11. decembra, budú, okrem iných, predložené dva dôležité materiály. Prvým je návrh rozpočtu mesta Skalica na rok 2020. Druhým je návrh zmeny č. 1/2019 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 4/2012 o miestnych daniach.

V jednej z predchádzajúcich tlačových správ sme uviedli: Príprava rozpočtu Mesta Skalica na rok 2020 ako hlavného nástroja hospodárenia, finišovala po polovici novembra, kedy sa zhrnuli a porovnali požiadavky a príjmy všetkých organizácií a úradu. Z čísel vyplynulo, že Mesto Skalica musí hľadať externé zdroje a navýšiť príjmovú časť rozpočtu.

Štát vytvoril legislatívne úpravy, ktoré neboli podložené zdrojmi a samospráva tak, okrem iného, hľadá zdroje aj v navýšení miestnych daní.

V Skalici je dlhoročná stagnácia výšky miestnych daní a poplatkov, keď sa naposledy upravovali v roku 2012 (s výnimkou poplatku za držanie psa v roku 2015), to znamená, že sedem rokov sú v rovnakej výške bez reflektovania zvyšovania nákladov.

Primátorka Anna Mierna: „Je pravda, že som verejne deklarovala nenavyšovanie daní, ale postupným sústreďovaním podkladov pri tvorbe rozpočtu som musela, žiaľ, tento postoj prehodnotiť. Bola som pred najťažším rozhodnutím, ktoré som zatiaľ musela urobiť a očakávam za to negatívnu reakciu Skaličanov. Už pred rokom sme museli dať do rozpočtu na rok 2019 záväzky z minulosti, ktoré tvorili výdavky 600 tisíc eur splátok istín z úverov z minulosti, 150 tisíc eur splátok za cyklotrasy (celkovo 450 tisíc eur v rokoch 2019-2021) a sanovanie nezaplatených faktúr v Správe mestského majetku po dobe splatnosti viac ako 700 tis. eur. A tento rok sa k tomu pridali ďalšie výdavky, ktoré nám určil subjekt mimo mesta a to parlament s odporúčaním obciam: poraďte si, zvýšte dane, hľadajte zdroje. Pod tlakom čísel, argumentov a odporúčaní ma tento stav prinútil k tomuto nepopulárnemu, ale nevyhnutnému kroku. 

Zvýšenie miestnych daní pomôže mestskému rozpočtu zabezpečiť minimálne zachovanie všetkých štandardov a služieb, na ktoré boli občania zvyknutí v oblasti školstva, služieb, kultúry, pričom naďalej potrebujú optimalizáciu.

V prípade prijatia predloženého návrhu na úpravu miestnych daní predpokladáme zvýšenie príjmu v roku 2020 o 340 tisíc eur.

Výdavková časť rozpočtu mesta Skalica na rok 2019 bola stanovená väčšinou na úrovni roku 2018. Už v januári 2019 sme však museli čeliť tomu, že z rozhodnutia vládnych politikov musíme navýšiť mzdy v meste a v podriadených organizáciách o 10%. Taktiež to boli ďalšie rozhodnutia parlamentu, s ktorými sme v rozpočte nepočítali (zákon o odpadoch, zimná údržba chodníkov, rekreačné poukazy, obedy „zadarmo“…). V roku 2019 sme však dostali podielové dane, ktoré dokázali tento rast pokryť (7,1 mil. eur).

Je tu však rozhodnutie parlamentu navýšiť osobné náklady aj v roku 2020, pričom tentoraz podielové dane mesta v roku 2020 porastú pravdepodobne LEN cca o 100 tis. eur (odhad výšky podielových daní je 7.2 mil. eur), z ktorých, pochopiteľne, nemáme šancu vykryť rastúce výdavky až do výšky viac ako 700 tis. eur. Nemusíme mať ekonomické myslenie, aby bolo jasné, že za 10 eur 70 eurový tovar nekúpime.  

Teším sa tomu, že štát má záujem zvyšovať platy, lepšie ohodnotiť zamestnancov vo verejnej správe. Ale ak zákonne prikáže platy upraviť a nedá k tomu zdroje, je to nezodpovedné až hazardné. Je veľmi pravdepodobné, že v menších obciach môžu byť všetky nároky na zvýšené platy, zvýšené výdavky na vývoz odpadov a ďalšie zvýšenia likvidačné.

Neteším sa, že k úprave miestnych daní pristupujem. Prečo to však pomaly a postupne nerobili predchádzajúci primátori, hoci vedeli, že kumulovanie nákladov, zvyšovanie vstupov i minimálnej mzdy k tomu raz vedenie mesta donúti? Je zbytočné na to hľadať odpoveď, musíme situáciu riešiť my a teraz. 

Po odporúčaní ZMOSu, klubu primátorov a starostov Záhoria a návrhoch drvivej väčšiny samospráv som pristúpila k tomuto návrhu. Navrhované dane sú nižšie ako sú navrhované v niektorých ďalších okresných mestách. Verím, že Skaličania pochopia nevyhnutnosť tohto návrhu a poslanci mestského zastupiteľstva sa k nemu postavia s plnou vážnosťou a zodpovednosťou za svoje rozhodnutie.“

Mestská rada v Skalici prijala na svojom zasadnutí dňa 27. novembra uznesenie o navýšení platu primátorky mesta Skalica o 30 %, t.j. zo súčasných 2.847 eur na 3.701 eur.

Z rozhodnutia primátorky mesta Skalica Anny Miernej nebude návrh na zvýšenie jej platu predmetom rokovania decembrového mestského zastupiteľstva.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on streda, 04 december 2019 12:04

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Vrádištské žňa 2019

Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019

Skalica, hokejbalový Kemp246

Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Skalica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada