Gbely: Poslanci budú rokovať o Kúcanke aj o audiovizuálnom zázname zo zastupiteľstva

Gbely: Poslanci budú rokovať o Kúcanke aj o audiovizuálnom zázname zo zastupiteľstva

Kúcanka Kúcanka Foto: Tomáš Papánek‎ a NaZahori.sk

Primátor Jozef Hazlinger zvolal zasadnutie Mestského zastupiteľstva v meste Gbely na stredu 15.1.2020 od 19:00 hodiny v obradnej sieni mestského úradu.

Program MsZ 15.1.2020

 

Hlavné body zhrnula poslankyňa mesta Gbely Petra Horinková na sociálnej sieti FB Gbelskí poslanci 10.1.2020 takto:

1. KÚCANKA - návrh uznesenia od Tomáša Papánka: Bez súhlasu MZ nie je možné nijako nakladať s pozemkami registra E-KN parc.č. 5614/1 zapísanom na LV 2070 Mesta Gbely a majetkom na nich a to až do riadnej zmeny územného plánu mesta Gbely. Poľnohospodárska produkcia nie je podmienená súhlasom MZ.

2. KAMEROVANIE - návrh od Evy Volkovej: Z rokovania mestského zastupiteľstva sa vyhotoví do 10 dní audiovizuálny záznam, ktorý bude dostupný na stránke mesta a zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, program zasadnutia, stručný a vecný obsah rokovania a prijaté uznesenia, počty hlasov pri jednotlivých hlasovaniach s uvedením mena poslanca.

"Ak vám nie je jedno, čo sa v tomto meste deje, prosím, príďte. Nezáujem občanov a slabá účasť na zastupiteľstvách je to, čo súčasnému vedeniu vyhovuje," vyzvala poslankyňa Horinková.

Foto: Tomáš Papánek‎ Kultúra v Gbeloch 27.12.2019

KÚCANKA - CELÁ STORY

"Tento príspevok bude trošku dlhší, ale chcem, aby v ňom bolo všetko, čo by ľudia mali vedieť," Petra Horinková zverejnila na FB Gbelskí poslanci 9.1.2020.

1. Prvý krát sa o Kúcanke začalo hovoriť na zastupiteľstve 27.5., kedy sa schvaľovalo odkúpenie pozemkov o výmere cca 45000m2 - na výstavbu nových rodinných domov. Na tomto pozemku sa nachádza aj Kúcanka. Už vtedy sme sa niektorí poslanci ozvali, že nechceme, aby sa zavážala a boli by sme boli radi, keby sa zrevitalizovala a stala sa miestom odpočinku pre ľudí, ktorí tam bývajú, aj pre ľudí, čo idú z Adamova po cyklotrase (lavičky, chodník, nejaká hojdačka..)

2. V júni sme oslovili CHKO Záhorie s prosbou o zmapovanie tejto lokality. Z ich správy, ktorú sme zverejnili a poslali poslancom aj mestu vyplývalo,že sa tu vyskytujú chránené obojživelníky a hniezdi tu viacero vtákov.

3. Na FB sme spustili anketu s otázkou, čo s Kúcankou ďalej. 112 ľudí hlasovalo za revitalizáciu, 8 ľudí za zavezenie a urobenie parku v tých miestach, 3 ľudia za zavezenie a stavanie domov.

3. 15.8. (11 dní pred zastupiteľstvom) sa na Kúcanke objavil prvý báger, ktorý ju začal zavážať - bez ohľadu na zvieratá, ktoré tam boli... a čo mladé zutekalo a čo staré nevládalo.. videli sme vyletovať splašené vtáky, malý chlapček sa spýtal, čo urobili s rybičkami, ktoré tam žili...

Viacerí poslanci sme utekali na mestský úrad, márne. Skupinka občanov a poslancov sme písali sťažnosti a podnety - na slovenskú inšpekciu životného prostredia, na CHKO, na životné prostredie na kraj, do televízie, všade, kde sa dalo... po pár dňoch práce ustali, z Kúcanky ostala len slabá polovica.... 

4. 26.8. bolo ďalšie zastupiteľstvo, na ktorom sa diskutovalo o Kúcanke. Poslanci jednohlasne odsúhlasili nasledujúce uznesenie:

MsZ žiada mesto Gbely, aby informovalo poslancov mailovou formou o krokoch, ktoré súvisia s úpravou lokality Kúcanka minimálne týždeň pred začatím konania.

5. 27.12. - deň po Vianociach sa na Kúcanke objavili ďalšie bagre - teraz rovno 2 - bez akéhokoľvek predchádzajúceho informovania poslancov, z vôle jedného človeka. Bola zavolaná polícia, ktorá práce stopla, nakoľko mestu chýbalo viacero povolení.

6. 30.12. bola všetkým poslancom doručená kópia súhlasu so zavážaním Kúcanky. Tento súhlas je však podmienený 3 bodmi:

  • práce musia byť realizované mimo hniezdenia (august- február)
  • vykoná sa záchranný prenos obojživelníkov (4stranová príloha)
  • mesto vybuduje náhradnú vodnú plochu v min. výmere 1500m2

Pýtam sa, kam pán primátor presťahoval zachránené živočíchy? Možno mu krivdím a má ich u seba v kancelárii :) Kde a kedy sa bude budovať náhradná vodná plocha? Koľko bude mesto stáť zavezenie a vybudovanie novej mokrade? Zdravý rozum napovedá, že zrevitalizovanie tej starej by zrejme vyšlo menej.

7.31.12.podpísalo 8 poslancov žiadosť o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva s najdôležitejším bodom Kúcanka. Na tomto MsZ sme žiadali prijať uznesenie, že mesto nemôže nakladať s pozemkami v lokalite Kúcanka bez súhlasu MsZ až do riadnej zmeny územného plánu. Pretože v územnom pláne sú to stále plochy na rekreáciu a šport, v katastre vodná plocha.

8. namiesto zvolania zastupiteľstva sme sa dnes dočkali ďalšieho zavážania... pekne potichu, v čase, keď sú všetci v práci... zas a znova rozhodnutie jedného človeka...

"Aby bolo jasné, my ako poslanci rozhodne nie sme proti výstavbe. Chceme, aby mladí ľudia dostali možnosť postaviť si svoje domy a založiť si rodiny. Ale musíme kvôli tomu zničiť aj ten kúsok prírody, ktorý tu máme? Musíme likvidovať vodu, vytínať stromy, zabíjať zvieratá? Bude nám dobre v betónovej džungli, dom na dome bez akejkoľvek zelene? Naozaj to chceme? A v neposlednej rade, môže o všetkom rozhodovať jediný človek?," pýta sa Horinková.

zdroj: FB  Petra Horinková / Gbelskí poslanci 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 14 január 2020 12:32

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Vrádištské žňa 2019

Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019

Skalica, hokejbalový Kemp246

Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Skalica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada