Skalica predáva pozemky s rozlohou 22-tisíc m2 a očakáva príjem milión eur

Skalica predáva pozemky s rozlohou 22-tisíc m2 a očakáva príjem milión eur

Mesto Skalica plánuje predať formou dvoch zverejnených obchodných verejných súťaží (OVS) pozemky s celkovou rozlohou spolu 21.944 m2. Informovalo o tom Mesto Skalica na svojej web stránke www.skalica.sk

Minimálny príjem, ktorý očakáva z ich predaja do mestskej kasy  minimálne 987.480 eur. Ponuky na kúpu týchto pozemkov sa môžu predkladať do 6. februára 2020.

1. Vyhlásenie OVS na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti - Pozemky v lokalite "Vlčie horky"

Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v katastrálnom územ í Skalica, obec Skalica, okres Skalica vo vlastníctve Mesta Skalica, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, konkrétne:

  • pozemok registra E KN p.č. 7573/1 orná pôda 9387 m2, LV č. 12571
  • pozemok registra E KN p.č. 7549/2 zastavaná plocha a nádvorie 2032 m2, LV č.3407
  • pozemok registra E KN p.č. 4975 orná pôda 5890 m2, LV č. 3407

Kúpna cena je stanovená vo výške minimálne 778.905,-EUR (45EUR/m2)

Podmienky súťaže v prílohe. 

OVS+Vlcie+horky.pdf

2. Vyhlásenie OVS na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti - Vinica o výmere 4635 m2

Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v katastrálnom územ í Skalica, obec Skalica, okres Skalica vo vlastníctve Mesta Skalica, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, podľa listu vlastníctva č. 8027 vedeného Katastrálnym odborom Okresného úradu Skalica, konkrétne:

  • Pozemok reg. „C“ KN parc.č.13945/3 vinica o výmere 4635 m2.

Kúpna cena je stanovená vo výške minimálne 208 575,- EUR

Podmienky súťaže v prílohe. 

OVS+vinohrad+III.pdf

 

 Skalica: Predaj pozemkov v lokalite Vlčie hôrky formou OVS poslanci odklepli

 Najväčší pozemok sa týka predovšetkým ornej pôdy, ktorá tvorí väčšinu ponúkaného pozemku v lokalite Vlčie hôrky. O pozemok v rozmere 17.309 m2 prejavila záujem spoločnosť ROD Skalica, a.s.

http://www.nazahori.sk/index.php/skalica/item/2940-skalica-predaj-pozemkov-v-lokalite-vlcie-horky-formou-ovs-poslanci-odklepli 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 16 január 2020 09:24

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Vrádištské žňa 2019

Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019

Skalica, hokejbalový Kemp246

Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Hokejbal, Rebels Skalica v Jihomoravskom přebore na 2. mieste!

Hokejbal, Rebels Skalica v Jihomoravskom přebore na 2. mieste! Hokejbal, Rebels Skalica v Jihomoravskom přebore na 2. mieste! Hokejbal, Rebels Skalica v Jihomoravskom přebore na 2. mieste! Hokejbal, Rebels Skalica v Jihomoravskom přebore na 2. mieste! Hokejbal, Rebels Skalica v Jihomoravskom přebore na 2. mieste!

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Skalica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada