TTSK: Výzva na rekonštrukciu cesty Skalica - ul. Mýtna, Horská - Zlatnícka dolina za takmer 300-tisíc eur bez DPH

TTSK: Výzva na rekonštrukciu cesty Skalica - ul. Mýtna, Horská - Zlatnícka dolina za takmer 300-tisíc eur bez DPH

TTSK: Výzva na rekonštrukciu cesty Skalica - ul. Mýtna, Horská - Zlatnícka dolina za takmer 300-tisíc eur bez DPH Zdroj: mapa google a SUC TTSK

Verejný obstarávateľ Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja vyhlásil výzvu na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska, na zákazku Rekonštrukcia cesty III/1131 Skalica - ul. Mýtna, Horská - Zlatnícka dolina, km 0,610 - 2,210.

Celková predpokladaná hodnota zákazky je 294 144,14 EUR bez DPH. Zverejnená bola 11.5.2020 na Úrade pre verejné obstarávanie ( ÚVO) www.uvo.gov.sk.

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom "Rekonštrukcia cesty III/1131 Skalica - ul. Mýtna, Horská - Zlatnícka dolina, km 0,610 - 2,210 a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. 

Úsek začína v blízkosti križovatky Veľkomoravskej ulice a Horskej ulice a končí 230 m pred križovatkou Horskej cesty a Horskej cesty v smere staničenia. Úsek nie je rozdelený a je v celkovej dĺžke 1602 m.

Vzhľadom na intenzitu dopravy a dopravný význam komunikácie je nutné všetky opatrenia realizovať tak, aby bola zachovaná prejazdnosť minimálne v jednom jazdnom pruhu, kde min. šírka pruhu je 2,75m. Jedná sa o čiastočné obmedzenie (čiastočnú uzáveru cesty III/1131) v danom úseku počas stavebných prác.

Zúženie vozovky v jednej etape výstavby bude v čo najväčšej možnej dĺžke pracovného úseku (500 m), prípadne viac podľa jednotlivých úsekov, bude upozornenie na prebiehajúce stavebné práce, pričom doprava v opravovanom úseku bude riadená pomocou svetelnej signalizácie.

Zábezpeka na uvedený predmet zákazky je vo výške 5 500 eura. Verejný obstarávateľ požaduje, aby realizáciu pokládky živičných vrstiev, t.j. kompletnú realizáciu všetkých asfaltových vrstiev vykonal priamo uchádzač a teda uvedené činnosti nesmie zadať subdodávateľom, resp. iným osobám .

Doba realizácie predmetu zákazky bude závisieť od navrhovanej lehoty v ponuke úspešného uchádzača, nie však viac ako 1,5 mesiaca odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska úspešným uchádzačom.

Celkové trvanie predmetu zákazky je max. 2 mesiace (odovzdanie staveniska úspešnému uchádzačovi do 2 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy + max. doba realizácie predmetu zákazky 1,5 mesiaca).

Komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom systému EVO ÚVO. Systém EVO je dostupný na adrese : https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.

  • Lehota na predkladanie ponúk: 28.05.2020 10:00
  • Podmienky na otváranie ponúk: 28.05.2020 13:00
  • Miesto: Trnavský samosprávny kraj . Starohájska 10 917 01 Trnava

zdroj: ÚVO /www.uvo.gov.sk

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 12 máj 2020 09:28

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Vrádištské žňa 2019

Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019

Skalica, hokejbalový Kemp246

Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Skalica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada