Štvrtok zasadá mestský parlament v Holíči

Štvrtok zasadá mestský parlament v Holíči

Štvrtok zasadá mestský parlament v Holíči NaZahori.sk

Primátor Zdenko Čambal zvolal zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči na štvrtok 28.05.2020 od 14:00 h v Kultúrno-osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

Program zasadnutia MsZ Holíč

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Uskutočnenie III. zmeny rozpočtu r. 2020

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k III. zmene rozpočtu r. 2020

5. Uskutočnenie IV. zmeny rozpočtu r. 2020

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k IV. zmene rozpočtu r. 2020

7. Výročná správa SMM za rok 2019

8. Návrh V. zmeny rozpočtu r. 2020

9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu V. zmeny rozpočtu r. 2020

10. Dodatok č. 1 k VZN č. 109 o určení pravidiel času predaja v obchode

a času prevádzky služieb na území mesta Holíč (protest prokurátora)

11.Členstvo v Clustri Kybernetickej bezpečnosti

12.Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie január až máj 2020

13.Informatívna správa o zasadaniach krízového štábu mesta Holíč a prijatých opatreniach COVID -19

14. Majetkové prevody

14/1.Zmluvný prevod časti pozemku ul. Štúrova .k. ú. Holíč

14/2.Kúpa účelovej komunikácie ul. Hodonínska, k. ú. Holíč

14/3.Nájom pozemku na vybudovanie parkovacích miest ..a prístupovej cesty k nim, ul. Hodonínska, k. ú. Holíč

14/4.Zriadenie vecného bremena- zmena povinného

14/5. Aktualizácia súťažných podmienok OVS – predaj pozemku na Ul. Márie Terézie

15. Poplatky MŠ, ZUŠ,ŠKD a CVČ počas prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu mimoriadnej situácie

16. Interpelácie

17. Rôzne

18. Diskusia

19. Záver 

Dokumenty na stiahnutie TU: https://egov.holic.sk/default.aspx?NavigationState=261:0:

WinRAR Dokumentácia

Zdroj: Mesto Holíč / www.holic.sk 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on streda, 27 máj 2020 10:22

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Vrádištské žňa 2019

Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019

Skalica, hokejbalový Kemp246

Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Skalica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada