Mesto Skalica plánuje investovať do vypracovania projektu na dostavbu Baťovho kanála viac ako 65-tisíc eur

Mesto Skalica plánuje investovať do vypracovania projektu na dostavbu Baťovho kanála viac ako 65-tisíc eur

Mesto Skalica plánuje investovať do vypracovania projektu na dostavbu Baťovho kanála viac ako 65-tisíc eur NaZahori.sk

Verejný obstarávateľ (VO) Mesto Skalica vyhlásil 14.08.2020 výzvu na predkladanie ponúk Spracovanie projektovej dokumentácie „Dostavba a rozšírenie prístavu Skalica na Baťovom kanáli“.

Predpokladaná hodnota zákazky podľa zverejnenia VO je 65 800 eur bez DPH.

Opis zákazky a rozsah 

VO vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou, predmetom ktorej je spracovanie projektovej dokumentácie na stavbu : „Dostavba a rozšírenie prístavu Skalica na Baťovom kanáli“ pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie je technická štúdia spracovaná projekčnou kanceláriou Hydroconsulting s.r.o. Bratislava a vyjadrenia dotknutých orgánov k technickej štúdii, ktoré je nutné rešpektovať a dodržať.

Technická štúdia je podkladom pre minimálny rozsah rozšírenia kapacít prístavu a jeho zázemia. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť tieto parametre v závislosti na ďalších stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií v ďalšom procese prípravy resp. na základe rokovaní v priebehu spracovania PD.

Architektúru pozemných stavieb obstarávateľ požaduje zosúladiť s jestvujúcimi stavbami prístavu. Obstarávateľ poskytne spracovateľovi ako podklad polohopisné a výškopisné zameranie územia. 

Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať navrhovanú zmluvnú cenu v zložení: a/ spracovanie kompletnej PD pre územné rozhodnutie - navrhovaná cena bez DPH, navrhovaná cena s DPH. b/ spracovanie kompletnej PD pre stavebné povolenie a realizáciu - navrhovaná cena bez DPH, navrhovaná cena s DPH podpísané štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 

Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. f/ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doloženú - Čestným prehlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Kritérium na hodnotenie cenových ponúk: Najnižšia cena s DPH (konečná cena) za celý predmet zákazky.

Predkladanie cenových ponúk: Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom poštovej služby, kuriérom alebo doručiť osobne na adresu VO, v termíne do 26.08.2020 do 10.00 hod.

Termín dodania predmetu zákazky 

1. termín - odovzdanie PD pre územné rozhodnutie najneskôr do 20.11.2020 

2. termín - odovzdanie PD pre stavebné povolenie a realizáciu do 3 mesiacov od vydania územného rozhodnutia 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. 

Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Skalica , 909 01 Skalica, Nám. slobody 10 

Ďalšie informácie VO

Kontaktná osoba VO vo veciach zákazky: Ing. Jozef Hlavatý 

Telefón: 034 6903 218, 0905 290 385 Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

  

Dokumenty k VO 

Dokument_1Dokument_2Dokument_3Dokument_4Dokument_5Dokument_6Dokument_7Dokument_8 

zdroj zverejnenia https://egov.skalica.sk/Default.aspx?NavigationState=870:0:

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 18 august 2020 13:36

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020

MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020

HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020

HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020 HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020 HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020 HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020 HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020

Skalica - kráľovské mesto

Skalica - kráľovské mesto Skalica - kráľovské mesto Skalica - kráľovské mesto Skalica - kráľovské mesto Skalica - kráľovské mesto

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Skalica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada