Mesto Skalica chce pustiť 7555 m2 v Zlatníckej doline za 14 eur za m2 a ako protihodnotu má dostať 2392 m2 za 53 eur za m2

Mesto Skalica chce pustiť 7555 m2 v Zlatníckej doline za 14 eur za m2 a ako protihodnotu má dostať 2392 m2 za 53 eur za m2

Pozemky, ktoré má mesto zameniť spoločnosti Reality LM, ktoré patria Miroslavovi Lipovi, za necelých 14 eur za m2 sú v tesnej blízkosti kúpaliska. Pozemky, ktoré má mesto zameniť spoločnosti Reality LM, ktoré patria Miroslavovi Lipovi, za necelých 14 eur za m2 sú v tesnej blízkosti kúpaliska.

Poslanci  mestského zastupiteľstva budú na zasadnutí v pondelok 21. septembra 2020 hlasovať aj o zámene pozemkov. Mesto zverejnilo zámer vysporiadania nehnuteľností formou zámeny. Pri výmene má získať 2392 m2 prevažne pod cestami a parkami. Za to malo v rovnakej hodnote spoločnosti Realitiy LM, ktoré patria Miroslavovi Lipovi, dať na zámenu lukratívne pozemky v Zlatníckej doline o celkovej výmere 8370 m2.

Mesto zámer zverejnilo na úradnej tabuli. (https://www.skalica.sk/uradna-tabula/zamer-vysporiadania-nehnutelnosti-formou-zameny-2179.html). 

Pozemky v Zlatníckej doline mesto Skalica ponúka súkromnej spoločnosti Reality LM za 26 a 14 eur

Dva pozemky v celkovej výmere 815 m2, ktoré sú pod chatami v Rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina sú podľa mesta ohodnotené vo výške 25,75 eura za m2. Časti pozemkov, ktoré sú priľahlé k vyššie uvedeným chatám a tvoria s nimi areál bývalého rekreačného zariadenia OZETA sú ohodnotené jednotkovou cenou 13,94 eura za m². Mesto by za túto sumu poskytlo plochu o rozlohe 7665 m².

Presný výpis pozemkov, ktoré ponúka mesto na výmenu:

- Pozemok registra C KN parc. č. 20326/95 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 496 m² pod chatou v RO Zlatnícka dolina súp. č. 7037 – 12 772,00 € (25,75 €/m²)

- Pozemok registra C KN parc. č. 20326/99 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 319 m² pod chatou v RO Zlatnícka dolina súp. č. 7126 - 8 214,25 € (25,75 €/m²)

- Časti pozemkov registra C KN parc. č. 20326/2 a parc. č. 20326/7 ktoré sú priľahlé k vyššie uvedeným chatám a tvoria s nimi areál bývalého rekreačného zariadenia OZETA s jednotkovou cenou 13,94 €/m². Prepočítaná výmera uvedených pozemkov pri zachovaní rovnosti hodnoty oceňovaných nehnuteľností (127 838,45 €) predstavuje 7665 m². 

Reality LM chcú za pozemky od mesta v priemere takmer 53 eur

Mesto Skalica užíva nasledovné pozemky vo vlastníctve spoločnosti REALITY LM, a.s. o celkovej výmere 2392 m².

- pozemok registra C KN parc. č. 956/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1626 m², nachádzajúci sa na Rybničnej ulici,

- pozemok registra E KN parc. č. 4618 orná pôda o výmere 371 m², nachádzajúci sa na ulici Psíky,

- pozemky registra C KN parc. č. 475/86 ostatné plochy o výmere 170 m², parc. č. 475/87 ostatné plochy o výmere 307 m², parc. č. 475/89 ostatné plochy o výmere 10 m², parc. č. 475/93 ostatné plochy o výmere 647 m², parc. č. 475/94 ostatné plochy o výmere 371 m², parc. č. 475/126 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m² v podiele 1/15 – ina, nachádzajúce sa v areáli letného štadióna,

- pozemky registra C KN parc. č. 568/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m² a parc. č. 569/10 ostatné plochy o výmere 12 m² v podiele 1/15 – ina na ul. Športová,

- pozemok registra E KN parc. č. 232 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 291 m² na ul. Štefánikova (komunikácia, park)

Mestu Skalica bola ponúknutá i stavba „čerpacia stanica vody“ bez súpisného čísla na pozemku Mesta Skalica reg. C KN p.č. 20477/8 zastavaná plocha 40 m².

Všeobecná hodnota uvedených nehnuteľností bola stanovená znaleckým posudkom č. 74/2019 zo dňa 11.12.2019 na hodnotu 127 838,45 €. V akej sume bol ktorý pozemok ohodnotený už správa neuvádza. Ale podľa výpočtu majú pozemky Reality LM hodnotu v priemere 52,80 m2...

V Zlatníckej doline sa ponúkajú pozemky za 48 či 59 eur

Stačí si pozrieť inzeráty nehnuteľností, aby Vám znalcova cena nepadla do očí. Len pre príklad – ponuka za viac ako 48 eur v Zlatníckej doline (https://reality.bazos.sk/inzerat/114540598/pozemok-v-rekreacnej-oblasti-zlatnicka-dolina-okres-skalica.php ) a v tomto prípade dokonca viac ako 59 eur za m2. (https://www.nehnutelnosti.sk/3844569/na-predaj-pozemky-urcene-na-stavbu-celorocnych-chat-v-zlatnickej-doline/)

 

Je mesto Skalica dobrý hospodár?

Zostávajú viaceré otázky – prioritne, kto vôbec takúto výmenu na meste navrhol, keď v minulosti sa už v mestskom zastupiteľstve o pozemkoch spoločnosti Reality LM rokovalo a zastupiteľstvo schválilo sumu za tieto pozemky v sume 10 eur za m2 – čo je zmienené aj v odôvodnení zámeny.

O tom ako je zámena výhodná pre mesto, keď to by v prípade zámeny získalo pozemky prevažne pod cestami a parkom plus niekoľko m2 na Štadióne Na Letňáku, kde má spoločnosť Miroslava Lipu 1/15 v pozemkoch, v ktorých zvyšných 14/15 patrí mestu, si asi každý spraví úsudok sám.

Občania Skalice by si mali položiť otázku, či pozemky v Zlatníckej doline majú hodnotu 14 eur. Či sa takto správa dobrý hospodár a odpovedať by na to mala primátorka mesta Anna Mierna (OĽaNO), ktorá ako štatutár mesta za takúto výmenu zodpovedá.

Takisto by sa občania mali pýtať svojich zástupcov, hlavne v Mestskej rade a v komisii pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie, kde túto zámenu odporučili schváliť. 

Aktualizované o program pondelňajšieho zastupiteľstva TU: http://www.nazahori.sk/index.php/skalica/item/3761-v-skalici-sa-uskutocni-msz-budu-sa-riesit-najomne-byty-dane-poslanci-nepodporili

Rate this item
(0 votes)
Last modified on nedeľa, 20 september 2020 17:16

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020

MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020

HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020

HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020 HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020 HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020 HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020 HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020

Skalica - kráľovské mesto

Skalica - kráľovské mesto Skalica - kráľovské mesto Skalica - kráľovské mesto Skalica - kráľovské mesto Skalica - kráľovské mesto

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Skalica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada