Holíč: Poslanci dnes aj o návrhu na vystúpenie zo Združenia obcí – Budovanie kanalizácie, či zvýšení základného imania SMM

Holíč: Poslanci dnes aj o návrhu na vystúpenie zo Združenia obcí – Budovanie kanalizácie, či zvýšení základného imania SMM

Holíč: Poslanci dnes aj o návrhu na vystúpenie zo Združenia obcí – Budovanie kanalizácie, či zvýšení základného imania SMM foto zdroj: youtube.com

Na štvrtok 15.10.2020 od 14:00 h zvolal primátor Zdenko Čambal rokovanie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Holíči do Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

Program MsZ

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Uskutočnenie VIII. zmeny rozpočtu r. 2020

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k VIII. zmene rozpočtu

5. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 113 o určení výšky dotácie na žiaka - návrh

6. Návrh na schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu na prijatie návratnej finančnej výpomoci

8. Zvýšenie základného imania SMM Holíč, s.r.o.

9. Návrh IX. zmeny rozpočtu r. 2020

10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu IX. zmeny rozpočtu r. 2020

11. Monitorovacia správa o plnení Programového rozpočtu Mesta Holíč k 30.06.2020

12. Protest prokurátora a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Holíč o zrušení VZN č. 31a Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy Mesta Holíč

13. Pravidlá kontrolnej činnosti

14. Protest prokurátora proti VZN č. 112 o parkovaní

15. VZN o podmienkach umiestňovania plagátov na území mesta Holíč - návrh

16. VZN o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v meste Holíč- návrh

17. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie jún až september 2020 18. Žiadosť o NFP

19. Návrh na vystúpenie zo Združenia obcí – Budovanie kanalizácie GHKPV

20. Prerokovanie petícií k ZaD č. 4 ÚP mesta Holíč

21. Správa o aktuálnom stave stavby Obchvatu mesta Holíč

22. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok na nájomnom

23. Splnenie zákonnej povinnosti poslanca MsZ v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z.

24. Súhlas so zriadením chovného zariadenia na chov nebezpečných živočíchov

25. Majetkové prevody

25/1.Vyhodnotenie OVS č. 43 a zmluvný prevod pozemku Ul. Márie Terézie k. ú. Holíč

25/2.Zmluvný prevod časti pozemku ul. Bratislavská, .k. ú. Holíč

25/3.Zmluvný prevod pozemkov v záhradkárskej osade Baráky II, .k. ú. Holíč

25/4.Zmluvný prevod časti pozemku ul. Pri štadióne, .k. ú. Holíč

25/5.Zmluvný prevod spoluvlastníckych podielov v pozemkoch pod bytovým domom s.č.1529 ul. Lúčky k. ú. Holíč

25/6.Nájom pozemku na vybudovanie parkovacích miest .a prístupovej cesty k nim, ul. Hodonínska – zmena

25/7.Zmluvný prevod pozemkov ul. Hurbanova k.ú. Holíč

25/8.Zmluvný prevod pozemkov ul .Vrádištská, k.ú. Holíč

25/9.Zmluvný prevod pozemkov ul .Vrádištská, k.ú. Holíč

25/10.Zmluvný prevod pozemkov ul. Pod sýpkou , k.ú. Holíč

25/11.Zmluvný prevod pozemkov ul. Mlynská,k.ú. Holíč

25/12.Zmluvný prevod časti pozemku ul. Hodonínska, .k. ú. Holíč

25/13.Zámena častí pozemkov ul. Kollárova k.ú.Holíč

25/14.OVS Zámer predaja bytu č. 21 v BD ul. Bratislavská 1463, k.ú. Holíč

26. Interpelácie

27. Rôzne

28. Diskusia

29. Záver 

zdroj: Mesto Holíč / www.holic.sk

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 15 október 2020 12:15

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020

MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020

HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020

HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020 HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020 HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020 HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020 HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020

Skalica - kráľovské mesto

Skalica - kráľovské mesto Skalica - kráľovské mesto Skalica - kráľovské mesto Skalica - kráľovské mesto Skalica - kráľovské mesto

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Skalica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada