Skalica: Dnešné rokovanie poslancov online TV Skalica

Skalica: Dnešné rokovanie poslancov online TV Skalica

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Skalici dnes 19.10.2020  zasadajú od 15:00 hodiny vo veľkej zasadačke mestského úradu. Sledovať ho môžete aj NaZahori.sk online prenose TV Skalica.

TVS Skalica online MsZ v Skalici 19.10.2020

Návrh programu má 18 bodov, medzi nimi aj informácia o odstúpení z funkcie členov správnej rady v neziskovej organizácii MHKM Skalica, n. o. a návrh členov správnej rady v neziskovej organizácii MHKM Skalica a tiež výmena pozemkov Mesta Skalica v Zlatníckej doline  za pozemky v súkromnom vlastníctve v meste. Viac sme o tom písali tu: Mesto Skalica chce pustiť 7555 m2 v Zlatníckej doline za 14 eur za m2 a ako protihodnotu má dostať 2392 m2 za 53 eur za m2.  http://www.nazahori.sk/index.php/skalica/item/3760-mesto-skalica-chce-pustit-7555-m2-v-zlatnickej-doline-za-14-eur-za-m2-a-ako-protihodnotu-ma-dostat-2392-m2-za-53-eur-za-m2

Návrh program MsZ 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení MsZ 

4. Odpovede na interpelácie poslancov 

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. ../2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Skalica (mat. č. 84/2020) 

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. ../2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (mat. č. 85/2020) 

7. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich do Mestského zastupiteľstva v Skalici na volebné obdobie 2022 – 2026 (mat. č. 86/2020) 

8. a) Vysporiadanie pozemkov registra „E“ KN parc. č. 4918/1 a registra „C“ KN parc. č. 4111/5 na sídlisku SNP (mat. č. 87/2020) b) Nájom garáže súp. č. 2156 na pozemku reg. C KN p. č. 75/6 (mat. č. 88/2020) c) Predaj časti pozemku p. č. 13932/32 o výmere 46 m² v lokalite „Štvrte v jazernom poli“ (mat. č. 89/2020) 

d) Vysporiadanie pozemkov v intraviláne užívaných mestom Skalica formou zámeny (mat. č. 90/2020) 

9. Správa o činnosti a hospodárení Neinvestičného fondu Mesta Skalica za rok 2019 (mat. č. 91/2020) 

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 (mat. č. 92/2020) 

11. Návrh na zmenu termínov zasadnutí Mestskej rady v Skalici a Mestského zastupiteľstva v Skalici na II. polrok 2020 (mat. č. 93/2020) 

12. Informácia o odstúpení z funkcie členov správnej rady v neziskovej organizácii MHKM Skalica, n. o. a návrh členov správnej rady v neziskovej organizácii MHKM Skalica, n. o. (mat. č. 94/2020) 

13. Výročná správa MHKM Skalica, n. o. za rok 2019 (mat. č. 95/2020) 

14. Návrh na schválenie termínu Skalických dní 2021 (mat. č. 96/2020) 

15. Interpelácie poslancov 

16. Diskusia

 17. Rekapitulácia uznesení 

18. Záver  

 

Dokumenty a program TU:

Dokument_1Dokument_2

     

 

zdroj: Mesto Skalica / www.skalica.sk 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on pondelok, 19 október 2020 12:52

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020

MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020

HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020

HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020 HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020 HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020 HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020 HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020

Skalica - kráľovské mesto

Skalica - kráľovské mesto Skalica - kráľovské mesto Skalica - kráľovské mesto Skalica - kráľovské mesto Skalica - kráľovské mesto
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada