VIDEO: Zasadnutie zastupiteľstva v Skalici

VIDEO: Zasadnutie zastupiteľstva v Skalici

VIDEO: Zasadnutie zastupiteľstva v Skalici PS video TV Sen

Primátorka Anna Mierna zvolala zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) na pondelok 16. novembra 2020 od 15.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Skalici.

MsZ v Skalici TV Skalica online 16.11.2020

Zastupiteľstvo naživo TV Skalica

 

Návrh programu MsZ

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Kontrola plnenia uznesení MsZ

4. Odpovede na interpelácie poslancov

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. .../2020, o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad (mat. č. 97/2020)

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. .../2020 Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Skalica (mat. č. 98/2020)

7. Návrh - Doplnenie Zriaďovateľskej listiny, ktorá mení a dopĺňa zriaďovateľskú listinu zo dňa 2.9.1997 vydanú v Skalici dňa 30.10.2008, ktorou bola zriadená rozpočtová organizácia s názvom Centrum voľného času Mallého 2, Skalica (mat. č. 99/2020)

8. Návrh - Zmluvné prevody majetku: a) Vysporiadanie pozemkov pod stavbami garáží v k. ú. Skalica (mat. č. 100/2020) b) Vysporiadanie pozemkov na sídl. SNP formou zámeny (mat. č. 101/2020) c) Vysporiadanie pozemkov v intraviláne užívaných mestom Skalica formou zámeny (mat. č. 102/2020)

 9. Zmena rozpočtu Mesta Skalica na rok 2020 č. 5/2020 (mat. č. 103/2020)

10. Prolongácia kontokorentného úveru (mat. č. 104/2020)

11. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol (mat. č. 105/2020)

12. a) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Základnej školy Vajanského 2, Skalica za školský rok 2019/2020 (mat. č. 106/2020) b) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Základnej školy Mallého 2, Skalica za školský rok 2019/2020 (mat. č. 107/2020) c) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Základnej školy Strážnická 1, Skalica za školský rok 2019/2020 (mat. č. 108/2020) d) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica za školský rok 2019/2020 (mat. č. 109/2020) e) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Dr. Janka Blaha Kráľovská 16, Skalica za školský rok 2019/2020 (mat. č. 110/2020) f) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Centra voľného času Mallého 2, Skalica za školský rok 2019/2020 (mat. č. 111/2020)

13. Správa o činnosti a výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Skalica za rok 2019 (mat. č. 112/2020)

14. Návrh harmonogramu technicko-organizačného zabezpečenia Skalických dní 2021 (mat. č. 113/2020)

15. Správa o letnej sezóne 2020 v meste Skalica (mat. č. 114/2020)

16. Vyhodnotenie Letnej turistickej sezóny (LTS) v zariadeniach spoločnosti SMM, s.r.o. za rok 2020 (mat. č. 115/2020)

17. Zámer dostavby a rozšírenia prístavu Skalica na Baťovom kanáli (mat. č. 116/2020)

18. Návrh harmonogramu zasadnutí MsZ a jeho orgánov na I. polrok 2021 (mat. č. 117/2020)

19. Interpelácie poslancov

20. Diskusia

21. Rekapitulácia uznesení

22. Záver

Dokumenty k MsZ

Dokumenty na stiahnutie

zdroj: Mesto Skalica / www.skalica.sk

Poslanci zastupiteľstva budú hlasovať aj o zámene pozemkov 

Mesto Skalica chce pustiť 7555 m2 v Zlatníckej doline za 14 eur za m2 a ako protihodnotu má dostať 2392 m2 za 53 eur za m2

 Návrh na vzájomné vysporiadanie nehnuteľností vo vlastníctve uvedenej spoločnosti a pozemkov vo vlastníctve Mesta Skalica formou zámeny bez finančného vyrovnania v dôvodovej správe v dokumente k zastupiteľstvu.

 Viac v archíve TU: http://www.nazahori.sk/index.php/skalica/item/3760-mesto-skalica-chce-pustit-7555-m2-v-zlatnickej-doline-za-14-eur-za-m2-a-ako-protihodnotu-ma-dostat-2392-m2-za-53-eur-za-m2

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 19 november 2020 12:08

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020

MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020

HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020

HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020 HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020 HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020 HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020 HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020

Skalica - kráľovské mesto

Skalica - kráľovské mesto Skalica - kráľovské mesto Skalica - kráľovské mesto Skalica - kráľovské mesto Skalica - kráľovské mesto
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada