Print this page

V Skalici schválili vybudovanie severného obchvatu

MÚ Skalica        /       NaZahori.sk MÚ Skalica / NaZahori.sk

V stredu 14.3. rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Skalici.  Na poslancov čakalo prerokovať 23 bodov programu.

Najdiskutovanejším bodom programu bolo schválenie zmeny v územnom pláne mesta.

Vybudovanie severného obchvatu je potrebné z dôvodu zlepšenia dopravnej situácie v meste. uviedol predkladateľ návrhu - vedúci oddelenia výstavby mestského úradu Jozef Hlavatý.

Proti takejto zmene územného plánu vystúpili obyvatelia časti Krivé diely, ktorých sa zmena dotýka. Popri ich domoch by mal byť podľa nového plánu obchvat. Poukazovali na zvýšenú premávku a sľuby, ktoré dostali od predchádzajúceho vedenia mesta.

Bývalý primátor a súčasný poslanec Stanislav Chovanec, ale návrh na zmenu v územnom pláne mesta podporil.

Návrh zmeny územného plánu napokon poslanci po dlhšej diskusii schválili. 15 poslancov bolo za zmenu, jeden poslanec bol proti. Mestské zastupiteľstvo následne uložilo prednostovi Mestského úradu v Skalici zabezpečiť vypracovanie čistopisu Územného plánu mesta Skalica.

V tejto chvíli je ale post prednostu MÚ v Skalici, po odvolaní Antona Bobríka, neobsadený. 

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 15 marec 2018 10:47
Redakcia

Related items