Skalické duálne vzdelávanie SOŠ strojnícka a Schaeffler

Skalické duálne vzdelávanie SOŠ strojnícka a Schaeffler

SOŠ strojnícka Skalica     / fotky: sosskalica.edupage.org SOŠ strojnícka Skalica / fotky: sosskalica.edupage.org

Kvalita duálneho vzdelávania závisí od spolupráce so zamestnávateľskou sférou.

Stredná odborná škola strojnícka v Skalici rozvíja odborné vzdelávanie v spolupráci s najväčším zamestnávateľom v regióne, podnikom Schaeffler Skalica, spol. s r.o.. Ako partneri v rozvoji odborného vzdelávania zameraného na strojársku výrobu vstúpili do systému duálneho vzdelávania na základe požiadavky trhu práce. Spoločné ciele, priority a úlohy v odbornom vzdelávaní vyplývajú z potreby zvýšenia odbornosti a zručnosti absolventov technického zamerania. Preto je nevyhnutné zvyšovať úroveň praktického vyučovania počas stredoškolského štúdia.

Odborná príprava žiakov prebieha na základe vzájomnej dohody a spolupráce s cieľom zvýšenia atraktivity strojárskych profesií, zvýšenia odbornosti a profesijného rastu. Strojárske profesie sú žiadané vo výrobných podnikoch a je potrebné kontinuálne vychovávať budúcu generáciu strojárov, ktorí zabezpečia rozvoj strojárskej výroby. Žiaci sú počas štúdia motivovaní k odbornému rastu, pozitívnemu prístupu a zodpovednosti, uplatneniu teoretických vedomostí v praxi.

Duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie u zamestnávateľa prebieha na vyššej úrovni ako pred tromi rokmi. Okrem plnenia učebných osnov a tematických plánov majú žiaci možnosť získať poznatky z praxe, stretávajú sa s najmodernejšími technológiami, podnikovou politikou a ich adaptačný proces počas štúdia je efektívnejší. Spoločným zámerom je lepšie uplatnenie absolventov, preto je potrebné vzdelávať tak, aby bol absolvent vo svojej profesii pripravený na podmienky modernej výroby a výrobný proces.

Najžiadanejší sú absolventi študijných odborov mechanik nastavovač, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik-mechatronik, ktorí v rámci profesijnej prípravy získavajú zručnosti pre obsluhu a nastavovanie obrábacích strojov so všeobecným prehľadom o celej oblasti strojárskej výroby, učia sa obsluhovať a programovať CNC stroje. Mechanik-mechatronik získava vedomosti a zručnosti v oblasti automatizovaných výrobných systémov a počítačmi riadených moderných technológií.

Podpora podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o. v oblasti odborného vzdelávania je dnes širokospektrálna. Okrem materiálno-technického a finančného zabezpečenia systému duálneho vzdelávania podporuje mimoškolské aktivity budúcich strojárov, podieľa sa na prezentácii nedostatkových odborov vzdelávania, propaguje profesie, ktoré sú našou budúcnosťou.

V oblasti zatraktívnenia strojárskych profesií organizuje v spolupráci so skalickými strojármi aktivity pre žiakov základných škôl, prezentuje inovatívne metódy praktického vyučovania, dni otvorených dverí a exkurzie pre žiakov základných škôl do priestorov podniku, kde majú žiaci možnosť získať reálnu predstavu o strojárskej výrobe.

Všetky aktivity vychádzajú z koncepcie vzájomnej spolupráce v rozvoji odborného vzdelávania a prípravy, potreby vychovať kvalifikovaných odborníkov pre strojársku výrobu. Pri zabezpečení kvalitnej stredoškolskej odbornej prípravy v oblasti strojárstva nestačí mať len materiálno-technické vybavenie, dôležitý je personál, ktorý sa venuje žiakom počas praktického vyučovania. Majstri odbornej výchovy a inštruktori musia byť natoľko pedagogicky a odborne kvalifikovaní, aby dokázali nielen odovzdať odborné vedomosti žiakom, ale aby ich naučili tieto vedomosti uplatniť v praxi.

Pri výchove a vzdelávaní sa inovujú školské vzdelávacie programy a do vzdelávania sa implementujú nové prvky na podporu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy. Preto musia byť majstri a inštruktori, ktorí pracujú so žiakmi, pripravení na meniace sa podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci odborného výcviku. Ak má budúcnosť patriť strojárskej výrobe, tak dnešok musí patriť rozvoju odborného vzdelávania a prípravy.

NaZahori.sk spracovala Ing.Sirková Žaneta, riaditeľka SOŠ strojnícka Skalica 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on pondelok, 19 marec 2018 09:30

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Vrádištské žňa 2019

Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019

Skalica, hokejbalový Kemp246

Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Skalica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada