Čestné uznanie pre Ľubicu K. Melišovú za výnimočný prístup pri obnove pamiatok v Senici a Sobotišti

Čestné uznanie bolo udelené odbornou porotou súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix (KPR) projektovej manažérke Ľubici Kadlec Melišovej, za výnimočný prístup a osobné nasadenie v procese obnovy a sprístupnenia pamiatok … Čítať ďalej Čestné uznanie pre Ľubicu K. Melišovú za výnimočný prístup pri obnove pamiatok v Senici a Sobotišti