V areáli Múzea Senica mesto plánuje obnoviť pôvodný park s funkciami vodozádržných opatrení

V areáli Múzea Senica mesto plánuje obnoviť pôvodný park s funkciami vodozádržných opatrení

Múzeum Senica - park vizualizácia Múzeum Senica - park vizualizácia TS / Mesto Senica

Po úspešnej rekonštrukcii budovy bývalého letohrádku, neskôr sokolovne a vybudovania nového mestského múzea, je ďalším zámerom senickej radnice komplexná obnova priľahlého areálu.

Preto za týmto účelom mesto vypracovalo projekt „Revitalizácia exteriéru Sokolovne – park“, s ktorým sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia realizáciou viacerých vodozádržných opatrení, ktoré v konečnom dôsledku zlepšia mestskú klímu.

„Od začiatku bolo našou snahou, aby sme po náročnej rekonštrukcii budovy bývalej sokolovne pristúpili aj k obnove jej areálu a vytvorili tak v Senici ďalší plnohodnotný multifunkčný priestor, z ktorého budú mať prospech všetci obyvatelia mesta i návštevníci,“ vysvetľuje primátor mesta Martin Džačovský.

Zámerom projektu je celková obnova parku i celého areálu pri Múzeu Senica

.„Komplexná revitalizácia parku obsahuje riešenia, ktoré podporujú zadržiavanie vody, čo v praxi bude znamenať náhradu nepriepustných povrchov za priepustné, realizáciu dažďových záhrad a vsakovacích boxov, ktoré budú zachytávať zrážkovú vodu odvedenú zo strechy budovy,“ objasňujú projektové manažérky Zuzana Gašparová a Dana Jurková z Oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy Mestského úradu Senica.

Súčasnú asfaltovú plochu (1356 m²) tak podľa projektu nahradia okrem zelených plôch s výsadbou, napríklad mlatové chodníky, ktoré sa používajú v historických parkoch a spevnené plochy zo žulových kociek. Okrem komplexnej obnovy zelene pôjde aj o doplnenie parkového mobiliáru - predovšetkým v podobe lavičiek, košov a stojanov na bicykle.

„Premena nepriepustných povrchov areálu budúceho parku na priepustné v kombinácii s výsadbou podporí zadržiavanie vody v priestore, ktorá sa odrazí vo vlhkosti pôdy a vzduchu, čo sa v letnom období odrazí na znížení teplôt,“ dopĺňa klimatické benefity projektu Dana Jurková.

Zámer mesta Senica uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok vo výške 377 803, 58 eura z Operačného programu Kvalita životného prostredia na komplexnú revitalizáciu parku pri budove mestského múzea so zabezpečením spolufinacovania v sume 18 890,19 eura musia ešte odobriť poslanci, ktorí budú o materiáli hlasovať na rokovaní mestského zastupiteľstva 24. septembra 2020.

Keďže budova mestského múzea je od roku 2016 národnou kultúrnou pamiatkou, projekt revitalizácie parku mesto konzultovalo s Krajským pamiatkovým úradom Trnava. Ten prišiel aj s požiadavkou rekonštrukcie celého oplotenia areálu do pôvodnej podoby a takisto s požiadavkou obnovy stĺpu a dreviny, ktorá podľa dobových fotografií pred budovou bývalej sokolovne bola zasadená.

Tieto požiadavky však nie sú súčasťou uvádzaného projektu, nakoľko svojím charakterom nespadajú do oprávnených výdavkov. Radnica sa však v budúcnosti bude snažiť nájsť iné alternatívne spôsoby financovania týchto finančne náročných požiadaviek. 

Otvorenie Múzea Senica v bývalej Sokolovni 

archív

Mesto Senica v pondelok 31.8.2020 slávnostne otvorilo Múzeum Senica v bývalej Sokolovni a letohrádku veľkostatkára Vagyona.  

Budovu, v ktorej sídli múzeum, zrekonštruovalo aj zásluhou financií získaných v rámci cezhraničného projektu Česká cesta -Interreg s moravským partnerským mestom Klobouky u Brna.

Viac TU: http://www.nazahori.sk/index.php/senica/item/3702-video-otvorenie-muzea-senica-v-byvalej-sokolovni-a-letohradku-velkostatkara-vagyona

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 10 september 2020 13:58

Predstavujeme obce a mestá

Senica, Múzeum Senica

Senica, Múzeum Senica Senica, Múzeum Senica Senica, Múzeum Senica Senica, Múzeum Senica Senica, Múzeum Senica

Tunel M. R. Štefánika

Tunel M. R. Štefánika Tunel M. R. Štefánika Tunel M. R. Štefánika Tunel M. R. Štefánika Tunel M. R. Štefánika

Skalica, Jezuitský kostol

Skalica, Jezuitský kostol Skalica, Jezuitský kostol Skalica, Jezuitský kostol Skalica, Jezuitský kostol Skalica, Jezuitský kostol

Brezovská lokálka

Brezovská lokálka Brezovská lokálka Brezovská lokálka Brezovská lokálka Brezovská lokálka

Senica - Kunov, Ľanová dráha

Senica - Kunov, Ľanová dráha Senica - Kunov, Ľanová dráha Senica - Kunov, Ľanová dráha Senica - Kunov, Ľanová dráha Senica - Kunov, Ľanová dráha

Tip na výlet: Od hradu k hradu

Tip na výlet: Od hradu k hradu Tip na výlet: Od hradu k hradu Tip na výlet: Od hradu k hradu Tip na výlet: Od hradu k hradu Tip na výlet: Od hradu k hradu

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned

Senica - Najnovšie fotogalérie

FK Senica, pred štartom FL

FK Senica, pred štartom FL FK Senica, pred štartom FL FK Senica, pred štartom FL FK Senica, pred štartom FL FK Senica, pred štartom FL

Senica, Múzeum Senica

Senica, Múzeum Senica Senica, Múzeum Senica Senica, Múzeum Senica Senica, Múzeum Senica Senica, Múzeum Senica

Senica - Kunov, Ľanová dráha

Senica - Kunov, Ľanová dráha Senica - Kunov, Ľanová dráha Senica - Kunov, Ľanová dráha Senica - Kunov, Ľanová dráha Senica - Kunov, Ľanová dráha

Záhorácke divadlo, Svatuškár (Andrea Némethová)

Záhorácke divadlo, Svatuškár (Andrea Némethová) Záhorácke divadlo, Svatuškár (Andrea Némethová) Záhorácke divadlo, Svatuškár (Andrea Némethová) Záhorácke divadlo, Svatuškár (Andrea Némethová) Záhorácke divadlo, Svatuškár (Andrea Némethová)
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada
Nazahori.sk používa cookies
Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním.