Viceprimátor Senice Lackovič: Hlavným cieľom podniku nebude zisk, ale spoločenský prospech

Viceprimátor Senice Lackovič: Hlavným cieľom podniku nebude zisk, ale spoločenský prospech

Viceprimátor Senice Lackovič: Hlavným cieľom podniku nebude zisk, ale spoločenský prospech Mesto Senica

Novembrové Mestské zastupiteľstvo v Senici podporilo zámer mesta založiť mestský sociálny podnik. Pôjde o tzv. „integračný sociálny podnik“, ktorého cieľom bude zamestnávať znevýhodnené alebo zraniteľné osoby.

Cieľom samosprávy je pomôcť integrovať práve takýchto ľudí do pracovného procesu a zároveň vyriešiť vo vlastnej réžii množstvo činností. 

„O zámere založiť sociálny podnik uvažujeme už dlhšie. Sme v kontakte s Koordinačným centrom sociálnej ekonomiky v Trnave či s konateľmi niektorých sociálnych podnikov, ktorých zakladateľom sú samosprávy, aby sme mali informácie z prvej ruky," približuje zástupca primátora Filip Lackovič.

Foto zdroj: TV Sen

Predmet činnosti Sociálneho podniku mesta Senica, s. r. o., sa bude dotýkať viacerých oblastí. Jeho zamestnanci budú vykonávať napríklad aj čistiace a upratovacie práce, nepôjde však o verejnoprospešných pracovníkov, ale o ľudí, ktorí majú kvôli svojmu znevýhodneniu problém sa zamestnať. Môže ísť napríklad o ľudí so zdravotným znevýhodnením, osoby nad 50 rokov, ktoré sa nevedia uplatniť na trhu práce či dlhodobo nezamestnaní. Títo pracovníci budú vykonávať aj drobné opravy chodníkov, ale aj opravu menších výtlkov miestnych komunikácií. V oblasti starostlivosti o zeleň bude sociálny podnik mesta zabezpečovať kosenie dohodnutých plôch, orezy stromov, ale aj výsadbu drevín a cibuľovín, zalievanie, hrabanie a odvoz lístia či úpravy terénu. 

Sociálny podnik mesta Senica počíta aj s poskytovaním služieb v domácnosti pre občanov v dôchodkovom veku a sociálne odkázaným osobám, ako upratovanie, pranie, žehlenie alebo starostlivosť o záhradu. Neskôr sociálny podnik počíta aj so zriadením prevádzky mestskej kaviarne v oddychovej zóne mestského parku v budove DAVu, kde dostanú príležitosť zamestnať sa aj občania so zdravotným hendikepom.

V úvode sa počíta so zamestnaním konateľa spoločnosti, ktorý vzíde z výberového konania, organizačno-administratívneho pracovníka a šiestich zamestnancov. Otvorením mestskej kaviarne a poskytovaním služieb osobného charakteru sa počet zamestnancov zvýši.

„Hlavným cieľom nebude zisk podniku, ale spoločenský prospech. Máme záujem pomôcť ľuďom začleniť sa, aby zamestnanci získali zručnosti v jednotlivých pracovných činnostiach, aby rozvíjali osobnostné predpoklady, a tým zvýšili šancu neskôr sa uplatniť na trhu práce. Zároveň budú tieto osoby vytvárať hodnoty, ktoré budú prospešné pre okolie, za čo budú dostávať aj primeranú mzdu a nebudú viac odkázaní na sociálne dávky. Zabezpečia tak pre seba, svoje deti a celú svoju rodinu lepšiu budúcnosť. Sociálny podnik má ambíciu zamestnať aj ťažko zdravotne postihnuté osoby, aby takýmto spôsobom dostali možnosť sa zapojiť do pracovného procesu a umožniť im byť užitočnými a potrebnými pre spoločnosť,“ vysvetlil zámer mesta založiť sociálny podnik zástupca primátora Filip Lackovič. 

Služby sociálneho podniku si bude objednávať prevažne mesto Senica, ktoré ho plánuje využiť aj na údržbu materských a základných škôl. Neskôr plánuje podnik uspokojovať objednávky aj od podnikateľských subjektov z mesta, alebo si jeho služby budú môcť objednať okolité obce.

Zisk sociálneho podniku bude vrátený späť do podniku na zamestnanie ďalších ľudí a rozširovanie činnosti. Založenie sociálneho podniku si však vyžiada vstupnú investíciu zo strany mesta Senica. Na začiatok samospráva podporí podnik návratnou finančnou výpomocou vo výške 50 tisíc eur, ktoré budú určené na začatie bežného chodu. Z týchto peňazí bude zakúpené vybavenie potrebné na realizáciu služieb, ako kosačka, asfaltovačka, valník a pod. Registrovaný sociálny podnik však môže po určitom čase čerpať nenávratné finančné prostriedky od štátu až do výšky 50 percent vstupných investícií, a tak by sa finančná výpomoc z mesta mala časom vrátiť do mestského rozpočtu.

Po administratívnych procesoch by mal Sociálny podnik mesta Senice s. r. o. začať fungovať na jar 2021. 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on piatok, 06 november 2020 10:21

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Senica - Najnovšie fotogalérie

Prietrž, Rozhľadňa Lipovec

Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec

Cerová, Hrad Korlátka

Cerová, Hrad Korlátka Cerová, Hrad Korlátka Cerová, Hrad Korlátka Cerová, Hrad Korlátka Cerová, Hrad Korlátka

Podbranč, Mlyn v Bílem Majíri

Podbranč, Mlyn v Bílem Majíri Podbranč, Mlyn v Bílem Majíri Podbranč, Mlyn v Bílem Majíri Podbranč, Mlyn v Bílem Majíri Podbranč, Mlyn v Bílem Majíri

Sobotište, Hvezdáreň

Sobotište, Hvezdáreň Sobotište, Hvezdáreň Sobotište, Hvezdáreň Sobotište, Hvezdáreň Sobotište, Hvezdáreň

MOR - Najnovšie fotogalérie

Prietrž, Rozhľadňa Lipovec

Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec

Koválovec, Kostol sv. Martina

Koválovec, Kostol sv. Martina Koválovec, Kostol sv. Martina Koválovec, Kostol sv. Martina Koválovec, Kostol sv. Martina Koválovec, Kostol sv. Martina

Cerová, Hrad Korlátka

Cerová, Hrad Korlátka Cerová, Hrad Korlátka Cerová, Hrad Korlátka Cerová, Hrad Korlátka Cerová, Hrad Korlátka

Poriadie, Pamätník U Klasovitých

Poriadie, Pamätník U Klasovitých Poriadie, Pamätník U Klasovitých Poriadie, Pamätník U Klasovitých Poriadie, Pamätník U Klasovitých Poriadie, Pamätník U Klasovitých

Podbranč, Mlyn v Bílem Majíri

Podbranč, Mlyn v Bílem Majíri Podbranč, Mlyn v Bílem Majíri Podbranč, Mlyn v Bílem Majíri Podbranč, Mlyn v Bílem Majíri Podbranč, Mlyn v Bílem Majíri

Lopašov tvoria Dzedzina a Záhumňí

Lopašov tvoria Dzedzina a Záhumňí Lopašov tvoria Dzedzina a Záhumňí Lopašov tvoria Dzedzina a Záhumňí Lopašov tvoria Dzedzina a Záhumňí Lopašov tvoria Dzedzina a Záhumňí

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada