Verejné uznania mesta Senica pre štvoricu sociálnych pracovníkov i občanov

Verejné uznania mesta Senica pre štvoricu sociálnych pracovníkov i občanov

Verejné uznania mesta Senica pre štvoricu sociálnych pracovníkov i občanov Mesto Senica

Profesionalita, odbornosť a hlboká ľudskosť – to sú vlastnosti, ktoré spájajú štvoricu ocenených sociálnych pracovníkov a občanov mesta Senica, počas pandémie pomáhali senickej radnici zvládať situáciu v oblasti sociálnych služieb.

NaZahori.sk o tom informovala Tatiana Moracová, hovorkyňa mesta.

V prvej pandemickej vlne ochorenia COVID-19, v mesiacoch apríl až jún 2020 bola situácia a nielen v Senici pre nových žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb, ktorí potrebovali okamžité umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb, ako sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby a domovy sociálnych služieb, veľmi ťažká. 

„Príjem žiadateľov o bezodkladné poskytovanie sociálnych služieb bol takmer nemožný. Samosprávne kraje a mestá s počtom obyvateľov nad 20 000 boli povinné zriadiť karanténne miesta pre príjem žiadateľov o bezodkladné poskytovanie sociálnych služieb. Zriadenie takéhoto karanténneho miesta si vyžadovalo personálne i priestorové zabezpečenie a jeho vybavenie potrebným zariadením pre poskytovanie sociálnych služieb. Mesto Senica zriadilo v mesiaci jún jedno takéto karanténne miesto vo svojom Zariadení sociálnych služieb n. o. Senica,“ približuje vedúca Oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu Renáta Hebnárová.

Tým, že nebolo možné umiestňovanie žiadateľov do zariadení v období od apríla až do júna, oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu zabezpečovalo poskytovanie sociálnych služieb aj za pomoci občanov mesta Senica. 

„Veľmi si ceníme nezištnú pomoc pani DankyDobšovej, ktorá sa starala o dvoch občanov mesta Senica, odkázaných na 24-hodinovú starostlivosť, pomoc a dohľad inej osoby. Pani Dobšová sa o nich postarala do času, kým nebolo možné ich umiestnenie v domove sociálnych služieb, čo trvalo takmer dva mesiace. Obetavo im zabezpečovala potrebnú opateru aj napriek sťaženým podmienkam,“ uvádza Renáta Hebnárová.

„Taktiež si veľmi ceníme odbornú a ľudskú pomoc pána Mgr. Vladimíra Schäffera, ktorý pracuje v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti v Senici (ADOS). Počas výkonu svojej práce upozornil na osamelú osobu, ktorá bola vo veľmi vážnom zdravotnom stave, zanedbaná a žila v nepriaznivých bytových a hygienických podmienkach. Pravidelne jej poskytoval zdravotnú starostlivosť nad rámec svojich pracovných povinností a vo svojom voľnom čase až dovtedy, kým mohla byť umiestnená v zariadení, teda takmer dva mesiace,“ vymenováva vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu ďalší konkrétny prípad z praxe.

Za dobrovoľnícku činnosť, svedomitú a nezištnú prácu pre obyvateľov mesta Senica počas prvej vlny pandémie COVID-19 primátor Senice udelil Daniele Dobšovej a Mgr. Vladimírovi Schäfferoviverejné uznania. Ďalšie dve verejné uznania si prevzala JUDr. Zita Rišková a PhDr. Miriam Madunická, PhD., za aktívnu pomoc pri napĺňaní krízového plánu mesta Senica počas prvej vlny pandémie COVID-19.

JUDr. Zita Rišková - riaditeľka DSS Senica, profesionálny človek s veľkým srdcom na správnom mieste. Nikdy neodmietne pomoc občanom Senice, ktorí sú odkázaní na poskytovanie sociálnych služieb. Mestu Senica počas prvej vlny COVID-19 poskytovala  maximálnu súčinnosť pri umiestňovaní Seničanov, odkázaných na okamžité umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb. Senická samospráva si pani riaditeľku Riškovú cení za jej odborný a ľudský prístup. 

PhDr. Miriam Madunická, PhD. - riaditeľka Územného spolku Senica Slovenského červeného kríža (SČK) je profesionálkou na správnom mieste, žiaden problém nie je pre ňu neriešiteľný. Počas prvej vlny pandémie COVID-19 poskytoval senický SČK všetky druhy sociálnych služieb občanom mesta Senica. V ťažkých podmienkach dodržiavania hygienických opatrení, nových predpisov a nariadení  dokázala zabezpečiť fungovanie jedálne, kde sa poskytovali obedy pre 150 občanov mesta Senica. Senická radnica oceňuje veľmi dobrú spoluprácu aj pri zabezpečovaní prepravnej a opatrovateľskej  služby pre občanov mesta. V Nízkoprahovom centre pre deti a rodinu bol zasa počas pandémie zabezpečený výdaj potravín a oblečenia pre osoby v hmotnej núdzi. Mesto Senica si pani riaditeľku Madunickú cení za jej profesionálny a ľudský prístup. 

„Už po skončení plošného testovania som verejne poďakoval všetkým, ktorí neváhali, priložili ruku k dielu a pomohli nám zvládnuť túto mimoriadne náročnú úlohu. Pretože, keď sme v krízovej situácii a núdzi, mám reálne odskúšané a viem, že sa vieme spoľahnúť na svojich občanov, ktorí ochotne poskytnú pomoc v prospech ostatných. V sťažených podmienkach museli uplynulé mesiace fungovať aj zariadenia sociálnych služieb. Nesmierne si cením úsilie všetkých sociálnych pracovníkov, zdravotníkov, ošetrovateľov a opatrovateľov, ktorí v náročných podmienkach zabezpečovali starostlivosť najmä seniorom a odkázaným občanom. Korona ukázala, že okrem vzájomného hašterenia a polemizovania nad správnosťou tých-ktorých opatrení, dokáže spraviť ľudí navzájom bližšími, ochotnými si navzájom nezištne pomôcť,“ uviedol primátor Senice Martin Džačovský.

A úplne na záver vyslovujeme poďakovanie pani riaditeľke Monike Knezovičovej z DSS Rohov za výrobu a bezplatné poskytnutie hlinených glazovaných srdiečok, ktoré sme odovzdali oceneným pracovníkom a občanov ako symbol nášho poďakovania.

Poznámka: Odovzdávanie verejných uznaní sa uskutočnilo pri dodržaní všetkých hygienických opatrení a nariadení.  

Rate this item
(0 votes)
Last modified on piatok, 20 november 2020 10:10

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Senica - Najnovšie fotogalérie

Senica, Vyhliadka Vinohrady

Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady
Pohľad na Rovensko

Sobotište, Habánsky dvor

Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor

Cerová, Rozhľadňa Rozbehy

Cerová, Rozhľadňa Rozbehy Cerová, Rozhľadňa Rozbehy Cerová, Rozhľadňa Rozbehy Cerová, Rozhľadňa Rozbehy Cerová, Rozhľadňa Rozbehy

Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa

Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa

MOR - Najnovšie fotogalérie

Senica, Vyhliadka Vinohrady

Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady

Sobotište, Habánsky dvor

Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor

Cerová, Rozhľadňa Rozbehy

Cerová, Rozhľadňa Rozbehy Cerová, Rozhľadňa Rozbehy Cerová, Rozhľadňa Rozbehy Cerová, Rozhľadňa Rozbehy Cerová, Rozhľadňa Rozbehy

Koválovské lúky

Koválovské lúky Koválovské lúky Koválovské lúky Koválovské lúky Koválovské lúky

Rozhľadňa Brestovec - Poľana

Rozhľadňa Brestovec - Poľana Rozhľadňa Brestovec - Poľana Rozhľadňa Brestovec - Poľana Rozhľadňa Brestovec - Poľana Rozhľadňa Brestovec - Poľana

Myjavská pálenica v novom šate

Myjavská pálenica v novom šate Myjavská pálenica v novom šate Myjavská pálenica v novom šate Myjavská pálenica v novom šate Myjavská pálenica v novom šate

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada