Záhorské múzeum v Skalici

Záhorské múzeum v Skalici

autor foto:  Jakub Drahoš autor foto: Jakub Drahoš

Záhorské múzeum v Skalici zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu v okresoch Skalica, Senica a dokumentáciu etnických a kultúrnych vzťahov Záhoria so susednými regiónmi na celom jeho historickom území. Súčasným zriaďovateľom múzea je Trnavský samosprávny kraj.

Predstavujeme Záhorské múzeum / TVS Skalica 2017

Zrod muzeálnych aktivít možno na Záhorí pozorovať už v organizovaní zberateľskej činnosti významným skalickým rodákom, historikom Frankom Víťazoslavom Sasinkom v rokoch 1876-1881.

V roku 1898 sa do Skalice po štúdiách vrátil MUDr. Pavel Blaho. Pod vplyvom aktivít Muzeálnej slovenskej spoločnosti a národopisných výstav na slovensko-moravskom pomedzí sa spolu s viacerými z okruhu jeho známych začali zaoberať myšlienkou zbierania a prezentácie ľudového umenia na Záhorí. Sám ako lekár pri svojich cestách po Záhorí už viac rokov zhromažďoval ľudové výrobky, výšivky, pracovné náradie, najmä však keramiku.

Zbierku sprístupnili verejnosti prvýkrát v roku 1903 v súkromnom dome Jozefa Nováka v Skalici.

Od počiatku spolupracoval MUDr. Blaho s PhDr. Aloisom Kolískom, predsedom Spolku slovenského musea v blízkom Hodoníne.

Úspešným zavŕšením snáh o vytvorenie múzea v Skalici bol rok 1905, keď na námestí otvorili nový kultúrny dom. Dom s oficiálnym pomenovaním „Katolícky dom“, nazývaný i „Spolkovým“ alebo „Slovenským domom“, mal na poschodí tri miestnosti pre múzeum o ploche 120 metrov štvorcových. Bolo prvým národne orientovaným múzeom na Slovensku, založeným súkromnou osobou. Múzeum v rokoch 1905 – 1918 plnilo prezentačné ciele a pomáhalo pri upevňovaní slovenského národného povedomia. Podľa zápisov v knihe návštev navštívilo ho do roku 1914 ročne 250 až 400 osôb, napr. voliči dr. Pavla Blahu z okresu Moravský Svätý Ján, pred voľbami do Uhorského snemu v roku 1906, účastníci tzv. „Roľníckych zjazdov v Skalici“, ktoré sa každý rok od roku 1906 do roku 1913 konali v Spolkovom dome.

Počas 1. svetovej vojny, najmä však po smrti dr. Pavla Blahu v roku 1927, návštevnosť poklesla, rozvoj múzea stagnoval tiež v dôsledku sporu o „Spolkový dom“, ktorý trval až do roku 1935.

V roku 1942 sa z Bratislavy vrátila do Skalice vdova Gizela Blahová a prebrala starostlivosť o zbierky. V roku 1945 prešla správa múzea na Mestský národný výbor v Skalici a v roku 1952 bolo zriadené ako Okresné vlastivedné múzeum. Otázka odkúpenia priestorov a zbierok od Blahovej rodiny bola doriešená až v roku 1966.

V ďalšom vývoji v závislosti od zmien zriaďovateľskej funkcie a štatútu bolo múzeum viackrát premenované, menilo sa jeho vedenie i obsadenie. Od roku 1965 vystupuje pod svojím súčasným názvom ako Záhorské múzeum.

Sídlo Záhorského múzea je Mittákovský dom

Mittákovský dom je jedným z významných meštianskych domov, postavených pôvodne v renesančnom slohu. Situovaný je na rohu severnej časti námestia s Kráľovskou ulicou. Podľa archívnych prameňov ho v roku 1510 zakúpil rod Žerotínovcov, ktorý dostal Skalicu do zálohu od kráľa Ferdinanda. V roku 1551 prešiel kúpou spolu s príslušnými majetkami a výsadnou listinou Petrovi Pálfimu z grófskeho rodu Pálfiovcov z Erdödu, ktorý si z neho vytvoril jednu zo svojich rezidencií v Uhorsku. Dom do dnešnej podoby vznikol spojením a prestavbou dvoch stredovekých domov v prvej tretine 17. storočia, v rokoch 1780 – 1800 prišlo k jeho obnove. Neorenesančnú podobu získal na prelome 19. a 20. storočia, kedy bol vo vlastníctve rodiny Mittákovcov, podľa ktorých nesie pomenovanie. Fasáda je bohato zdobená rímsami, šambránami a atikou. V dvoch miestnostiach sú zachované renesančné klenby, spočívajúce na masívnom stredovom pilieri. Z uličnej fasády má priechod, z ktorého vedie schodisko na poschodie. Patrí medzi niekoľko zachovaných domov s výpustkom do ulice. Jeho historické priestory boli renovované a od konca roku 1989 sú sídlom Záhorského múzea, s výstavnými priestormi na prízemí.

Činnosť Záhorského múzea

Múzeum je pracoviskom so systematickou múzejnou činnosťou v oblasti vedeckovýskumnej, zbierkotvornej, dokumentačnej, edičnej, prezentačnej, metodickej i kultúrno-spoločenskej.

V súčasnosti Záhorské múzeum na základe štatútu účinkuje ako regionálna inštitúcia s pôsobnosťou pre oblasť Záhoria. Je dobudovaným a stabilizovaným pracoviskom so systematickou vedeckovýskumnou, akvizičnou, edičnou, dokumentačnou, prezentačnou, metodickou, kultúrno-spoločenskou a výchovno-vzdelávacou činnosťou. Má stabilizovaný tím pracovníkov a dobrovoľných spolupracovníkov, rozšírila sa sieť kontaktov s inštitúciami, orgánmi štátnej správy a samosprávy, školami a firmami, výrazne zefektívňujúca činnosť múzea.

Zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu v okresoch Skalica, Senica a dokumentáciu etnických a kultúrnych vzťahov Záhoria so susednými regiónmi na celom jeho historickom území.

Okrem domácich, regionálnych, ako i celoštátnych kultúrnych inštitúcií spolupracuje i so zahraničnými múzeami susednej Moravy a Rakúska. Spomedzi nich osobité vzťahy má Záhorské múzeum s múzeom v Hohenau an der March, s ktorým v roku 2005 nadviazalo i oficiálne partnerské styky.

zdroj: zahorskemuzeum.sk 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 14 jún 2018 10:00

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Skalica, Deň otvorených búd

Skalica, Deň otvorených búd Skalica, Deň otvorených búd Skalica, Deň otvorených búd Skalica, Deň otvorených búd Skalica, Deň otvorených búd

Kátov, Bejzbalisti oslávili 30 rokov

Kátov, Bejzbalisti oslávili 30 rokov Kátov, Bejzbalisti oslávili 30 rokov Kátov, Bejzbalisti oslávili 30 rokov Kátov, Bejzbalisti oslávili 30 rokov Kátov, Bejzbalisti oslávili 30 rokov

Holíčsky zámok na jeseň

Holíčsky zámok na jeseň Holíčsky zámok na jeseň Holíčsky zámok na jeseň Holíčsky zámok na jeseň Holíčsky zámok na jeseň

Radošovce

Radošovce Radošovce Radošovce Radošovce Radošovce

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada
Nazahori.sk používa cookies
Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním.