Primátorka Skalice Mierna (OĽaNO) buď nepozná zákony, alebo ich ignoruje

Primátorka Skalice Mierna (OĽaNO) buď nepozná zákony, alebo ich ignoruje

Primátorka Skalice Mierna (OĽaNO) buď nepozná zákony, alebo ich ignoruje NaZahori.sk

Na stredajšom (10.4.) Mestskom zastupiteľstve v Skalici bude pod číslom 30, prerokovaný návrh o súčinnosti Mestského úradu Skalica a hlavného kontrolóra.

Uznesenie, ktoré odobrila aj Mestská rada, je navrhnuté v znení „Mestská rada v Skalici odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Skalici, aby uložilo Mestskému úradu v Skalici povinnosť umožniť účasť hlavného kontrolóra na pracovných poradách vedúcich pracovníkov MsÚ.“

V normálne fungujúcich mestách je to bežná záležitosť a až do tohto volebného obdobia to tak bolo aj v Skalici, že kontrolór sa zúčastňuje stretnutí vedúcich pracovníkov mesta. Je to presne v súlade s jeho povinnosťami, ktoré mu ukladá priamo zákon o obecnom zriadení. V ňom §18 popisuje, že hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca.

Preto znie až neuveriteľne list, ktorý poslala primátorka Skalice Anna Mierna kontrolórovi. Mimochodom primátorka je nominantkou hnutia OĽaNO, ktoré sa všemožne prezentuje transparentnosťou a čestnosťou.

List v plnom znení aj s odpoveďou kontrolóra si môžete prečítať bez úprav pod článkom, ale nedá sa nepoukázať na niekoľko bodov.

„Dňa 8.1. a 15.1. ste sa neodôvodnene a bez pozvania zúčastnili operatívnej porady prednostky Mestského úradu v Skalici s podriadenými zamestnancami, a to s vedúcimi oddelení úradu. V zmysle § 17 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednostka,“ začína upozornenie smerované hlavnému kontrolórovi primátorka.

Je zaujímavé, že § 18 primátorka nezaregistrovala celý ale iba jeho represívnu časť, ale paragraf 17, ktorý je v zákone len o pár riadkov vyššie ovládala dokonale.

Zlatý klinec obsahu listu primátorky hlavnému kontrolórovi prišiel na konci, kde píše: „Zároveň vás písomne upozorňujem na možnosť zamestnávateľa ukončiť s vami pracovný pomer v prípade, ak nedôjde z vašej strany k náprave a zistí sa opätovné porušovanie pracovnej disciplíny, a to s poukazom možnosti v zmysle §18a ods. 9 písm. a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V takomto prípade zamestnávateľ uvedené zákonné oprávnenie využije a bude s Vami ukončený pracovný pomer podľa § 63 ods. 1 písm. e, Zákonníka práce.“

Pri predchádzajúcom odseku sa ponúkajú iba dve možnosti. Buď je primátorka Mierna úplne nekompetentná a absolútne neovláda fakt, že zo svojej pozície nemá dopad na odvolanie hlavného kontrolóra obce, keďže ho môže odvolať iba zastupiteľstvo. Tou druhou, pre občanov Skalice rovnako nepríjemnou možnosťou je fakt, že primátorka ignoruje zákony Slovenskej republiky.

Obzvlášť podozrivé je to v spojení s informáciou, keď sa na najbližšie rokovanie zastupiteľstva dostáva v bode 18 Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol. V jednej z nich totiž poukazuje na podozrivé praktiky súčasnej prednostky z roku 2017, keď pôsobila na vedúcej pozícii v miestnej skupine odborov a zároveň bola vedúcou správy.Podľa správy kontrolóra v tom čase sebe a ďalším zamestnancom počas pobytu na rekreácii v Prahe schválila zároveň aj pracovnú cestu do Prahy, pri ktorej si tak vyúčtovali z mesta finančné prostriedky.

Je teraz na poslancoch, aby si uvedomili, že primátorka sa snaží veľmi výrazne zasahovať do ich kompetencií a obrať ich o jeden z najvýraznejších mechanizmov kontroly, ktorým disponujú.

List primátorky aj s odpoveďou kontrolóra

TU: https://drive.google.com/file/d/1_WIEAyWq-7Naboh2QB7bDBcTdoMwiErc/view?usp=sharing

Rate this item
(0 votes)
Last modified on sobota, 06 apríl 2019 19:59

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Marián Studenič a jeho premiéra v NHL

Marián Studenič a jeho premiéra v NHL Marián Studenič a jeho premiéra v NHL Marián Studenič a jeho premiéra v NHL Marián Studenič a jeho premiéra v NHL Marián Studenič a jeho premiéra v NHL

Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020

Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020

Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre

Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada
Nazahori.sk používa cookies
Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním.