TTSK: Na zastupiteľstve aj návrh na spojenie dvoch odborných škôl v Holíči do jednej Spojenej školy

TTSK: Na zastupiteľstve aj návrh na spojenie dvoch odborných škôl v Holíči do jednej Spojenej školy

TTSK: Na zastupiteľstve aj návrh na spojenie dvoch odborných škôl v Holíči do jednej Spojenej školy TTSK DS materiál na rokovanie

Predseda Trnavskej župy Jozef Viískupič zvolal na 29.7.2020 mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. 

Uskutoční sa od 12:00 h a Strednej odbornej škole regionálneho rozvoja, Hlavná 25, Rakovice.

Poslanci zastupiteľstva TTSK v stredu budú rokovať aj o návrhu na zmenu v sieti škôl a školských zariadení. Týkať sa to bude aj Záhoria.

V návrhu bodu 13 programu je vyradenie Školy v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján a jej súčasti zo siete škôl a školských zariadení.

Viac tu: https://osam.trnava-vuc.sk/OSamApi/fileDownloadDZ/a5f1c927-7a27-4e09-abcb-3de064e30ae6

V návrhu bodu 18 programu je vyradenie Strednej odbornej školy dopravy a služieb, Námestie sv. Martina 5, Holíč  a  vyradenie Strednej odbornej školy technickej Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč zo sieti škôl a školských zariadení TTSK. 

Následne zastupiteľstvo má prerokovať návrh na zaradenie Spojenej školy, Námestie sv. Martina 5, Holíč s 2 organizačnými zložkami: a) Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku Holíč b) Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč do sieti škôl a školských zariadení TTSK.

 

Viac TU: https://osam.trnava-vuc.sk/OSamApi/fileDownloadDZ/d5424093-d504-4c76-b64b-5e10026fc292

Program zastupiteľstva 29.7.2020

 1. Schválenie programu 2. mimoriadneho rokovania Zastupiteľstva TTSK

2. Predaj prebytočného nehnuteľného majetku na základe 31. kola obchodnej verejnej súťaže (materiál č. 432/2020/2m)

3. Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva TTSK, ktorými bol schválený Poriadok odmeňovania zamestnancov Trnavského samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, a to: a) Uznesenie č. 183/2007/11 zo dňa 11. apríla 2007 b) Uznesenie č. 581/2009/26 zo dňa 27. mája 2009 c) Uznesenie č. 323/2016/19 zo dňa 7. septembra 2016 (materiál č. 433/2020/2m)

4. Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie TTSK „Centrum podporných služieb“ (materiál č. 434/2020/2m)

5. Prenájom nebytových priestorov v budove Úradu TTSK pre nájomcu Úrad pre verejné obstarávanie (materiál č. 435/2020/2m)

6. Návrh na iniciovanie oficiálnych rokovaní so zástupcami vlády, Ministerstva dopravy a výstavby SR a dopravcov za účelom zmeny legislatívy týkajúcej sa spoplatnenia ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TTSK (materiál č. 436/2020/2m)

7. Partnerstvo TTSK pri zámere mesta Hlohovec uchádzať sa o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 (materiál č. 437/2020/2m)

8. Partnerstvo TTSK pri zámere mesta Trnava uchádzať sa o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 (materiál č. 438/2020/2m)

9. Návrh na udelenie verejných ocenení TTSK (materiál č. 439/2020/2m)

10. Návrh na vyradenie Školského hospodárstva, Zavarská 10, Trnava zo siete škôl a školských zariadení (materiál č. 440/2020/2m)

11. Návrh na vyradenie Školského hospodárstva, Rekreačná 12, Piešťany zo siete škôl a školských zariadení (materiál č. 441/2020/2m)

12. Návrh na vyradenie Školy v prírode, Dobrá Voda 150, Dobrá Voda a jej súčasti zo siete škôl a školských zariadení (materiál č. 442/2020/2m)

13. Návrh na vyradenie Školy v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján a jej súčasti zo siete škôl a školských zariadení (materiál č. 443/2020/2m)

14. Návrh na vyradenie Obchodnej akadémie, Tehelná 4, Hlohovec a jej súčasti zo siete škôl a školských zariadení (materiál č. 444/2020/2m)

15. Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení: 1. Vyradenie Jazykovej školy, Športová 349/34, Dunajská Streda 2. Zaradenie Jazykovej školy, Námestie sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda ako súčasť Gymnáziá Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským – Vámbéry Ármin Gimnázium, Námestie sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda – Dunaszerdahely (materiál č. 445/2020/2m)

16. Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení: 1. Vyradenie Strednej odbornej školy rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským – Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajská Streda - Dunaszerdahely a jej súčastí, a to školskej jedálne a školského internátu 2. Vyradenie Strednej športovej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Középfokú Sportiskola, Dunajská Streda – Dunaszerdahely 3. Zaradenie Spojenej školy, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda s 2 organizačnými zložkami: a) Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským – Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajská Streda b) Stredná športová škola s vyučovacím jazykom maďarským - Középfokú Sportiskola, Dunajská Streda a zaradenie jej súčastí a to školskej jedálne a školského internátu (materiál č. 446/2020/2m)

17. Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení: 1. Vyradenie Strednej odbornej školy stavebnej s vyučovacím jazykom maďarským – Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda – Dunaszerdahely a jej súčastí a to školskej jedálne a školského internátu 2. Vyradenie Strednej odbornej školy informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským – Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda – Dunaszerdahely 3. Zaradenie Spojenej školy, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda s 2 organizačnými zložkami: a) Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským – Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda b) Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským – Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda a zaradenie jej súčastí a to školskej jedálne a školského internátu (materiál č. 447/2020/2m)

18. Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení: 1. Vyradenie Strednej odbornej školy dopravy a služieb, Námestie sv. Martina 5, Holíč 2. Vyradenie Strednej odbornej školy technickej Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč 3. Zaradenie Spojenej školy, Námestie sv. Martina 5, Holíč s 2 organizačnými zložkami: a) Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku Holíč b) Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč (materiál č. 448/2020/2m)

19. Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení: 1. Vyradenie Strednej odbornej školy regionálneho rozvoja, Rakovice 25, Rakovice a jej súčastí, a to školskej jedálne a školského internátu 2. Vyradenie Strednej odbornej školy záhradníckej, Brezová 2, Piešťany a jej súčastí, a to školskej jedálne a školského internátu 3. Zaradenie: Spojenej školy, Rakovice 25, Rakovice s 2 organizačnými zložkami: a) Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, Rakovice b) Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany a zaradenie jej súčastí a to školskej jedálne a školského internátu (materiál č. 449/2020/2m)

20. Návrh na zaradenie Školskej jedálne a Školského internátu ako súčasť Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Brezová 2, Piešťany do siete škôl a školských zariadení (materiál č. 450/2020/2m)

21. Rôzne 

22. Interpelácie

Materiály odkaz TU https://osam.trnava-vuc.sk/OSamApi/fileDownloadDZ/78ccf693-ca8a-49a9-b96d-b4e2ccf551e7

zdroj: TTSK  

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 28 júl 2020 13:29

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
2
3
9
10
16
17
23
24
30
31

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020

Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020

Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre

Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020

MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada