Mesto Skalica chce pustiť 7555 m2 v Zlatníckej doline za 14 eur za m2 a ako protihodnotu má dostať 2392 m2 za 53 eur za m2

Mesto Skalica chce pustiť 7555 m2 v Zlatníckej doline za 14 eur za m2 a ako protihodnotu má dostať 2392 m2 za 53 eur za m2

Pozemky, ktoré má mesto zameniť spoločnosti Reality LM, ktoré patria Miroslavovi Lipovi, za necelých 14 eur za m2 sú v tesnej blízkosti kúpaliska. Pozemky, ktoré má mesto zameniť spoločnosti Reality LM, ktoré patria Miroslavovi Lipovi, za necelých 14 eur za m2 sú v tesnej blízkosti kúpaliska.

Poslanci  mestského zastupiteľstva budú na zasadnutí v pondelok 21. septembra 2020 hlasovať aj o zámene pozemkov. Mesto zverejnilo zámer vysporiadania nehnuteľností formou zámeny. Pri výmene má získať 2392 m2 prevažne pod cestami a parkami. Za to malo v rovnakej hodnote spoločnosti Realitiy LM, ktoré patria Miroslavovi Lipovi, dať na zámenu lukratívne pozemky v Zlatníckej doline o celkovej výmere 8370 m2.

Mesto zámer zverejnilo na úradnej tabuli. (https://www.skalica.sk/uradna-tabula/zamer-vysporiadania-nehnutelnosti-formou-zameny-2179.html). 

Pozemky v Zlatníckej doline mesto Skalica ponúka súkromnej spoločnosti Reality LM za 26 a 14 eur

Dva pozemky v celkovej výmere 815 m2, ktoré sú pod chatami v Rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina sú podľa mesta ohodnotené vo výške 25,75 eura za m2. Časti pozemkov, ktoré sú priľahlé k vyššie uvedeným chatám a tvoria s nimi areál bývalého rekreačného zariadenia OZETA sú ohodnotené jednotkovou cenou 13,94 eura za m². Mesto by za túto sumu poskytlo plochu o rozlohe 7665 m².

Presný výpis pozemkov, ktoré ponúka mesto na výmenu:

- Pozemok registra C KN parc. č. 20326/95 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 496 m² pod chatou v RO Zlatnícka dolina súp. č. 7037 – 12 772,00 € (25,75 €/m²)

- Pozemok registra C KN parc. č. 20326/99 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 319 m² pod chatou v RO Zlatnícka dolina súp. č. 7126 - 8 214,25 € (25,75 €/m²)

- Časti pozemkov registra C KN parc. č. 20326/2 a parc. č. 20326/7 ktoré sú priľahlé k vyššie uvedeným chatám a tvoria s nimi areál bývalého rekreačného zariadenia OZETA s jednotkovou cenou 13,94 €/m². Prepočítaná výmera uvedených pozemkov pri zachovaní rovnosti hodnoty oceňovaných nehnuteľností (127 838,45 €) predstavuje 7665 m². 

Reality LM chcú za pozemky od mesta v priemere takmer 53 eur

Mesto Skalica užíva nasledovné pozemky vo vlastníctve spoločnosti REALITY LM, a.s. o celkovej výmere 2392 m².

- pozemok registra C KN parc. č. 956/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1626 m², nachádzajúci sa na Rybničnej ulici,

- pozemok registra E KN parc. č. 4618 orná pôda o výmere 371 m², nachádzajúci sa na ulici Psíky,

- pozemky registra C KN parc. č. 475/86 ostatné plochy o výmere 170 m², parc. č. 475/87 ostatné plochy o výmere 307 m², parc. č. 475/89 ostatné plochy o výmere 10 m², parc. č. 475/93 ostatné plochy o výmere 647 m², parc. č. 475/94 ostatné plochy o výmere 371 m², parc. č. 475/126 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m² v podiele 1/15 – ina, nachádzajúce sa v areáli letného štadióna,

- pozemky registra C KN parc. č. 568/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m² a parc. č. 569/10 ostatné plochy o výmere 12 m² v podiele 1/15 – ina na ul. Športová,

- pozemok registra E KN parc. č. 232 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 291 m² na ul. Štefánikova (komunikácia, park)

Mestu Skalica bola ponúknutá i stavba „čerpacia stanica vody“ bez súpisného čísla na pozemku Mesta Skalica reg. C KN p.č. 20477/8 zastavaná plocha 40 m².

Všeobecná hodnota uvedených nehnuteľností bola stanovená znaleckým posudkom č. 74/2019 zo dňa 11.12.2019 na hodnotu 127 838,45 €. V akej sume bol ktorý pozemok ohodnotený už správa neuvádza. Ale podľa výpočtu majú pozemky Reality LM hodnotu v priemere 52,80 m2...

V Zlatníckej doline sa ponúkajú pozemky za 48 či 59 eur

Stačí si pozrieť inzeráty nehnuteľností, aby Vám znalcova cena nepadla do očí. Len pre príklad – ponuka za viac ako 48 eur v Zlatníckej doline (https://reality.bazos.sk/inzerat/114540598/pozemok-v-rekreacnej-oblasti-zlatnicka-dolina-okres-skalica.php ) a v tomto prípade dokonca viac ako 59 eur za m2. (https://www.nehnutelnosti.sk/3844569/na-predaj-pozemky-urcene-na-stavbu-celorocnych-chat-v-zlatnickej-doline/)

 

Je mesto Skalica dobrý hospodár?

Zostávajú viaceré otázky – prioritne, kto vôbec takúto výmenu na meste navrhol, keď v minulosti sa už v mestskom zastupiteľstve o pozemkoch spoločnosti Reality LM rokovalo a zastupiteľstvo schválilo sumu za tieto pozemky v sume 10 eur za m2 – čo je zmienené aj v odôvodnení zámeny.

O tom ako je zámena výhodná pre mesto, keď to by v prípade zámeny získalo pozemky prevažne pod cestami a parkom plus niekoľko m2 na Štadióne Na Letňáku, kde má spoločnosť Miroslava Lipu 1/15 v pozemkoch, v ktorých zvyšných 14/15 patrí mestu, si asi každý spraví úsudok sám.

Občania Skalice by si mali položiť otázku, či pozemky v Zlatníckej doline majú hodnotu 14 eur. Či sa takto správa dobrý hospodár a odpovedať by na to mala primátorka mesta Anna Mierna (OĽaNO), ktorá ako štatutár mesta za takúto výmenu zodpovedá.

Takisto by sa občania mali pýtať svojich zástupcov, hlavne v Mestskej rade a v komisii pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie, kde túto zámenu odporučili schváliť. 

Aktualizované o program pondelňajšieho zastupiteľstva TU: http://www.nazahori.sk/index.php/skalica/item/3761-v-skalici-sa-uskutocni-msz-budu-sa-riesit-najomne-byty-dane-poslanci-nepodporili

Rate this item
(0 votes)
Last modified on nedeľa, 20 september 2020 19:16

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
2
3
9
10
16
17
23
24
30
31

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020

Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020

Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre

Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020

MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada