Skalica: Poslanci Ozábalová, Lipovský a Pagáč hlasovali za predaj majetku, napriek vedomiu o nesúlade so zákonom

Skalica: Poslanci Ozábalová, Lipovský a Pagáč hlasovali za predaj majetku, napriek vedomiu o nesúlade so zákonom

MsZ Skalica 21.9.2020: Hlasovanie bod 13.Odpredaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku – autobusu SOR LC 10.5 z majetku spoločnosti SMM MsZ Skalica 21.9.2020: Hlasovanie bod 13.Odpredaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku – autobusu SOR LC 10.5 z majetku spoločnosti SMM

Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Skalici na poslednom zasadnutí 21.septembra 2020 hlasovali aj o predaji autobusu SOR LC 10.5, ktorý patrí spoločnosti Správa mestského majetku (SMM).

Z programu MsZ bod 13. Odpredaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku – autobusu SOR LC 10.5 z majetku spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s. r. o. (mat. č. 79/2020).

Spoločnosť MIBRO, požiadala o odkúpenie autobusu

Autobus naposledy prevádzkovala spoločnosť MIBRO, ktorej konateľom je Miroslav Chocholáček. Táto spoločnosť aj požiadala o odkúpenie autobusu. „Na základe žiadosti si SMM nechala vypracovať znalecký posudok znalcom Milošom Kosíkom z Veľkej Mače na výpočet hodnoty autobusu, ktorým bola stanovená hodnota autobusu k 1. marcu 2020 v čiastke 5029 eur bez DPH,“ uvádza sa v dôvodovej správe, ktorú na zasadnutie predložili predkladateľky návrhu Veronika Buc a Anna Ozábalová.

SMM ponúklo autobus spoločnosti MIBRO za cenu znaleckého posudku. Tá následne požiadala o zníženie predajnej ceny na hodnotu 4029 eur bez DPH. „Argumentovala tým, že na údržbu autobusu počas prevádzkovania vynaložila nemalé prostriedky z vlastných zdrojov a taktiež vykonala množstvo vlastných servisných prác,“ informoval poslancov Igor Polák, ktorý je poverený riadením spoločnosti SMM.

Predaj odsúhlasila aj primátorka A. Mierna

Predaj autobusu v prospech spoločnosti MIBRO bol schválený uznesením Valného zhromaždenia, čiže priamo primátorkou mesta Skalica Annou Miernou, ktorá zastupuje jediného spoločníka, ktorým je mesto.

Ekonomická komisia predaj neodporučila, dôvodom bol rozpor so zákonom

„Ekonomická komisia neodporučila predať autobus za sumu 4029, ale minimálne za cenu znaleckého posudku. Je to z jednoduchého dôvodu, vychádza to z platných zákonov o nakladaní s majetkom obcí. My nemôžeme predať majetok za nižšiu hodnotu,  aká je stanovená znaleckým posudkom. Ak by sme chceli predávať za inú cenu, tak to spadá pravdepodobne už iba pod predaj z dôvodu osobitného zreteľa. Tak ako je toto uznesenie predložené, je zmätočné,“ vysvetlil postoj ekonomickej komisie jej predseda Miroslav Horňák. Ako doplnil, ak sa chce majetok predať z dôvodu osobitného zreteľa, v takom prípade to musí byť zverejnené na úradnej tabuli mesta, aby sa k tomu mohli vyjadriť obyvatelia a prípadne ďalší záujemcovia. 

„Musíme konať so zákonom, ale ak to dáme na verejnú súťaž, tak nám autobus zmizne v Košiciach. Máme záujem aby tu chodil a oni prisľúbili a toto sa zaviazali v zmluve. Myslím si, že by sme mali postupovať ako prípad osobitného zreteľa. Aj keď sa prijme rozhodnutie, bude to v rozpore,“ uviedla na rokovaní zastupiteľstva primátorka Mierna.

„My sme dostali jedinú ponuku od spoločnosti MIBRO a toto bolo prejednané na valnom zhromaždení,“ uviedol na dotaz poslanca Milana Romana Polák. Ako doplnila konateľka SMM a zástupkyňa primátorky Buc, spoločnosť SMM dostala ešte jeden dotaz k predaju autobusu, ale predaj samotného autobusu spoločnosť neinzerovala na stránke SMM ani inde.

Traja poslanci zahlasovali za aj napriek rozporu s právom

Napriek tomu, že sa na zasadnutí poukázalo na rozpor so zákonom pri predaji takýmto spôsobom, poslanci Anna Ozábalová, Miroslav Lipovský a Peter Pagáč hlasovali za tento predaj... 

Nehodnotíme teraz, či je pre mesto priamy predaj správnym krokom alebo nie, ale chceme poukázať na právnu (ne)vzdelanosť poslancov. Zvlášť, ak každý jeden z nich pôsobí v mestských organizáciách. Ozábalová je konateľkou SMM, Pagáč je ako zástupca mesta konateľom v spoločnosti VEPOS a Lipovský pôsobí v hokejovom mládežníckom klube MHKM, ktorého jediným zakladateľom je mesto.

SMM vyhlásila konanie na predaj autobusu

Spoločnosť SMM vyhlásila v piatok 25. septembra 2020 ponukové konanie na predaj autobusu SOR LC10.5. Minimálnu cenu spoločnosť stanovila na 6035 eur, čo o viac ako 2000 eur viac, ako na zastupiteľstve navrhovali predkladateľky Ozábalová a Buc. Či s DPH alebo bez, nie je v ponuke uvedené. (pozn. red.- mala by to byť stanovená cena znaleckého posudku aj s DPH)

Záujemcovia o autobus môžu svoje ponuky doručiť do 2. októbra 2020 do 13.00 h. Viac informácií na stránke mesta: https://www.skalica.sk/oznamy/ponukove-konanie-na-predaj-nepouzitelneho-hnutelneho-majetku-2475sk.html 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on sobota, 26 september 2020 21:53

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
2
3
9
10
16
17
23
24
30
31

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020

Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020

Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre

Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020

MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada