Skalica: Dnešné rokovanie poslancov online TV Skalica

Skalica: Dnešné rokovanie poslancov online TV Skalica

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Skalici dnes 19.10.2020  zasadajú od 15:00 hodiny vo veľkej zasadačke mestského úradu. Sledovať ho môžete aj NaZahori.sk online prenose TV Skalica.

TVS Skalica online MsZ v Skalici 19.10.2020

Návrh programu má 18 bodov, medzi nimi aj informácia o odstúpení z funkcie členov správnej rady v neziskovej organizácii MHKM Skalica, n. o. a návrh členov správnej rady v neziskovej organizácii MHKM Skalica a tiež výmena pozemkov Mesta Skalica v Zlatníckej doline  za pozemky v súkromnom vlastníctve v meste. Viac sme o tom písali tu: Mesto Skalica chce pustiť 7555 m2 v Zlatníckej doline za 14 eur za m2 a ako protihodnotu má dostať 2392 m2 za 53 eur za m2.  http://www.nazahori.sk/index.php/skalica/item/3760-mesto-skalica-chce-pustit-7555-m2-v-zlatnickej-doline-za-14-eur-za-m2-a-ako-protihodnotu-ma-dostat-2392-m2-za-53-eur-za-m2

Návrh program MsZ 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení MsZ 

4. Odpovede na interpelácie poslancov 

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. ../2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Skalica (mat. č. 84/2020) 

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. ../2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (mat. č. 85/2020) 

7. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich do Mestského zastupiteľstva v Skalici na volebné obdobie 2022 – 2026 (mat. č. 86/2020) 

8. a) Vysporiadanie pozemkov registra „E“ KN parc. č. 4918/1 a registra „C“ KN parc. č. 4111/5 na sídlisku SNP (mat. č. 87/2020) b) Nájom garáže súp. č. 2156 na pozemku reg. C KN p. č. 75/6 (mat. č. 88/2020) c) Predaj časti pozemku p. č. 13932/32 o výmere 46 m² v lokalite „Štvrte v jazernom poli“ (mat. č. 89/2020) 

d) Vysporiadanie pozemkov v intraviláne užívaných mestom Skalica formou zámeny (mat. č. 90/2020) 

9. Správa o činnosti a hospodárení Neinvestičného fondu Mesta Skalica za rok 2019 (mat. č. 91/2020) 

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 (mat. č. 92/2020) 

11. Návrh na zmenu termínov zasadnutí Mestskej rady v Skalici a Mestského zastupiteľstva v Skalici na II. polrok 2020 (mat. č. 93/2020) 

12. Informácia o odstúpení z funkcie členov správnej rady v neziskovej organizácii MHKM Skalica, n. o. a návrh členov správnej rady v neziskovej organizácii MHKM Skalica, n. o. (mat. č. 94/2020) 

13. Výročná správa MHKM Skalica, n. o. za rok 2019 (mat. č. 95/2020) 

14. Návrh na schválenie termínu Skalických dní 2021 (mat. č. 96/2020) 

15. Interpelácie poslancov 

16. Diskusia

 17. Rekapitulácia uznesení 

18. Záver  

 

Dokumenty a program TU:

Dokument_1Dokument_2

     

 

zdroj: Mesto Skalica / www.skalica.sk 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on pondelok, 19 október 2020 14:52

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Skalica, Nemocnica - onkologický pavilón

Skalica, Nemocnica - onkologický pavilón Skalica, Nemocnica - onkologický pavilón Skalica, Nemocnica - onkologický pavilón Skalica, Nemocnica - onkologický pavilón Skalica, Nemocnica - onkologický pavilón

Skalica, Expozícia kníhtlače

Skalica, Expozícia kníhtlače Skalica, Expozícia kníhtlače Skalica, Expozícia kníhtlače Skalica, Expozícia kníhtlače Skalica, Expozícia kníhtlače

Holíč, Rozhľadňa na Hrebeni

Holíč, Rozhľadňa na Hrebeni Holíč, Rozhľadňa na Hrebeni Holíč, Rozhľadňa na Hrebeni Holíč, Rozhľadňa na Hrebeni Holíč, Rozhľadňa na Hrebeni

Marián Studenič a jeho premiéra v NHL

Marián Studenič a jeho premiéra v NHL Marián Studenič a jeho premiéra v NHL Marián Studenič a jeho premiéra v NHL Marián Studenič a jeho premiéra v NHL Marián Studenič a jeho premiéra v NHL

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
5
6
19
20
26
27
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada
Nazahori.sk používa cookies
Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním.