Protimonopolný úrad SR schválil koncentráciu podnikateľov AGEL SK a FNsP Skalica

Protimonopolný úrad SR schválil koncentráciu podnikateľov AGEL SK a FNsP Skalica

FNsP Skalica FNsP Skalica zdroj: FB

Rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 11. 2020.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 03. 11. 2020 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa AGEL SK a.s., Bratislava (ďalej len „Agel SK“ alebo „Oznamovateľ“) nad podnikateľom Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., Skalica (ďalej len „Nemocnica Skalica“).

Hlavnou činnosťou podnikateľa Agel SK a spoločností patriacich do jeho ekonomickej skupiny je poskytovanie zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky. Poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť (ďalej len „ÚZS“), ambulantnú zdravotnú starostlivosť (ďalej len „AZS“), lekársku starostlivosť (ďalej len „LS“), spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (ďalej len „SvaLZ“), dopravnú zdravotnú službu (ďalej len „DZS“) a pracovnú zdravotnú službu (ďalej len „PZS“). Okrem toho pôsobí ako dodávateľ zdravotníckeho materiálu.

Nadobúdaný podnikateľ Nemocnica Skalica poskytuje na území Slovenskej republiky zdravotnícku starostlivosť, a to ÚZS, AZS, SVaLZ, LS, DZS a PZS.

Úrad identifikoval, že aktivity účastníkov koncentrácie sa horizontálne prekrývajú v oblasti poskytovania ÚZS, AZS, SVaLZ, LS, DZS a PZS. Taktiež medzi účastníkmi existuje vertikálne prepojenie, a to vo vzťahu k dodávkam zdravotníckeho materiálu.

Pre posúdenie existencie prekrytí v oblasti poskytovania ÚZS a AZS a pre potreby identifikácie geografických relevantných trhov vychádzal úrad z lokalít pôsobenia poskytovateľov ÚZS a AZS Oznamovateľa a Nemocnice Skalica, ako aj zo skutočnosti, či a v akom rozsahu dochádza k migrácii pacientov medzi nimi. Z predmetných informácií úrad dospel k záveru, že nedochádza ku geografickému prekrytiu aktivít účastníkov koncentrácie v oblasti poskytovania ÚZS a AZS a k migrácii pacientov medzi Nemocnicou Skalica a nemocnicami Agel SK, a teda nebol dôvod na to, aby sa úrad bližšie zaoberal posudzovaním horizontálnych účinkov predmetnej koncentrácie v týchto oblastiach.

V oblasti poskytovania SVaLZ, LS a DZS síce dochádza z tovarového hľadiska k horizontálnemu prekrytiu aktivít účastníkov koncentrácie, avšak ich aktivity sa z priestorového hľadiska neprekrývajú.

Pri poskytovaní PZS dochádza z horizontálneho hľadiska medzi aktivitami účastníkov koncentrácie k tovarovému, ako aj k priestorovému prekrytiu, avšak vzhľadom na trhovú štruktúru v tejto oblasti nebol dôvod na to, aby sa úrad bližšie zaoberal posudzovaním horizontálnych účinkov predmetnej koncentrácie.

Pri posúdení možných vertikálnych účinkov predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže úrad vychádzal najmä z rozsahu dodávok, ktoré Oznamovateľ dodáva Nemocnici Skalica a dospel k záveru, že toto vertikálne prepojenie nevzbudzuje súťažné obavy z hľadiska obmedzenia prístupu k vstupom alebo obmedzenia prístupu k zákazníkom.

Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantných trhoch, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia a koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 11. 2020.

zdroj: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky /  www.antimon.gov.sk 

Skalická nemocnica zmení majiteľa, má ju prebrať český Agel 

Archív

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky dňa 20. októbra 2020 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v nadobudnutí priamej výlučnej kontroly spoločnosti AGEL nad Fakultnou nemocnicou s poliklinikou (FNsP) Skalica, a.s..

FNsP  Skalica mala podľa údajov z finstatu v roku 2019 obrat takmer 20,5 milióna eur a zisk 53.854 eur. Podľa zverejnených údajov nemocnica zamestnáva viac ako 500 zamestnancov a konečným užívateľom výhod je Ivan Kmotrík.

Viac TU: http://www.nazahori.sk/index.php/skalica/item/3837-skalicka-nemocnica-zmeni-majitela-ma-ju-prebrat-cesky-agel

Rate this item
(0 votes)
Last modified on nedeľa, 15 november 2020 11:05

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Marián Studenič a jeho premiéra v NHL

Marián Studenič a jeho premiéra v NHL Marián Studenič a jeho premiéra v NHL Marián Studenič a jeho premiéra v NHL Marián Studenič a jeho premiéra v NHL Marián Studenič a jeho premiéra v NHL

Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020

Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020

Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre

Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada
Nazahori.sk používa cookies
Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním.