VIDEO: Zasadnutie zastupiteľstva v Skalici

VIDEO: Zasadnutie zastupiteľstva v Skalici

VIDEO: Zasadnutie zastupiteľstva v Skalici PS video TV Sen

Primátorka Anna Mierna zvolala zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) na pondelok 16. novembra 2020 od 15.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Skalici.

MsZ v Skalici TV Skalica online 16.11.2020

Zastupiteľstvo naživo TV Skalica

 

Návrh programu MsZ

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Kontrola plnenia uznesení MsZ

4. Odpovede na interpelácie poslancov

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. .../2020, o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad (mat. č. 97/2020)

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. .../2020 Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Skalica (mat. č. 98/2020)

7. Návrh - Doplnenie Zriaďovateľskej listiny, ktorá mení a dopĺňa zriaďovateľskú listinu zo dňa 2.9.1997 vydanú v Skalici dňa 30.10.2008, ktorou bola zriadená rozpočtová organizácia s názvom Centrum voľného času Mallého 2, Skalica (mat. č. 99/2020)

8. Návrh - Zmluvné prevody majetku: a) Vysporiadanie pozemkov pod stavbami garáží v k. ú. Skalica (mat. č. 100/2020) b) Vysporiadanie pozemkov na sídl. SNP formou zámeny (mat. č. 101/2020) c) Vysporiadanie pozemkov v intraviláne užívaných mestom Skalica formou zámeny (mat. č. 102/2020)

 9. Zmena rozpočtu Mesta Skalica na rok 2020 č. 5/2020 (mat. č. 103/2020)

10. Prolongácia kontokorentného úveru (mat. č. 104/2020)

11. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol (mat. č. 105/2020)

12. a) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Základnej školy Vajanského 2, Skalica za školský rok 2019/2020 (mat. č. 106/2020) b) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Základnej školy Mallého 2, Skalica za školský rok 2019/2020 (mat. č. 107/2020) c) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Základnej školy Strážnická 1, Skalica za školský rok 2019/2020 (mat. č. 108/2020) d) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica za školský rok 2019/2020 (mat. č. 109/2020) e) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Dr. Janka Blaha Kráľovská 16, Skalica za školský rok 2019/2020 (mat. č. 110/2020) f) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Centra voľného času Mallého 2, Skalica za školský rok 2019/2020 (mat. č. 111/2020)

13. Správa o činnosti a výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Skalica za rok 2019 (mat. č. 112/2020)

14. Návrh harmonogramu technicko-organizačného zabezpečenia Skalických dní 2021 (mat. č. 113/2020)

15. Správa o letnej sezóne 2020 v meste Skalica (mat. č. 114/2020)

16. Vyhodnotenie Letnej turistickej sezóny (LTS) v zariadeniach spoločnosti SMM, s.r.o. za rok 2020 (mat. č. 115/2020)

17. Zámer dostavby a rozšírenia prístavu Skalica na Baťovom kanáli (mat. č. 116/2020)

18. Návrh harmonogramu zasadnutí MsZ a jeho orgánov na I. polrok 2021 (mat. č. 117/2020)

19. Interpelácie poslancov

20. Diskusia

21. Rekapitulácia uznesení

22. Záver

Dokumenty k MsZ

Dokumenty na stiahnutie

zdroj: Mesto Skalica / www.skalica.sk

Poslanci zastupiteľstva budú hlasovať aj o zámene pozemkov 

Mesto Skalica chce pustiť 7555 m2 v Zlatníckej doline za 14 eur za m2 a ako protihodnotu má dostať 2392 m2 za 53 eur za m2

 Návrh na vzájomné vysporiadanie nehnuteľností vo vlastníctve uvedenej spoločnosti a pozemkov vo vlastníctve Mesta Skalica formou zámeny bez finančného vyrovnania v dôvodovej správe v dokumente k zastupiteľstvu.

 Viac v archíve TU: http://www.nazahori.sk/index.php/skalica/item/3760-mesto-skalica-chce-pustit-7555-m2-v-zlatnickej-doline-za-14-eur-za-m2-a-ako-protihodnotu-ma-dostat-2392-m2-za-53-eur-za-m2

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 19 november 2020 13:08

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Skalica, Nemocnica - onkologický pavilón

Skalica, Nemocnica - onkologický pavilón Skalica, Nemocnica - onkologický pavilón Skalica, Nemocnica - onkologický pavilón Skalica, Nemocnica - onkologický pavilón Skalica, Nemocnica - onkologický pavilón

Skalica, Expozícia kníhtlače

Skalica, Expozícia kníhtlače Skalica, Expozícia kníhtlače Skalica, Expozícia kníhtlače Skalica, Expozícia kníhtlače Skalica, Expozícia kníhtlače

Holíč, Rozhľadňa na Hrebeni

Holíč, Rozhľadňa na Hrebeni Holíč, Rozhľadňa na Hrebeni Holíč, Rozhľadňa na Hrebeni Holíč, Rozhľadňa na Hrebeni Holíč, Rozhľadňa na Hrebeni

Marián Studenič a jeho premiéra v NHL

Marián Studenič a jeho premiéra v NHL Marián Studenič a jeho premiéra v NHL Marián Studenič a jeho premiéra v NHL Marián Studenič a jeho premiéra v NHL Marián Studenič a jeho premiéra v NHL

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
5
6
19
20
26
27
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada
Nazahori.sk používa cookies
Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním.