Skalica: ZSD investovala do modernizácie vedení viac ako 110.000 eur

Skalica: ZSD investovala do modernizácie vedení viac ako 110.000 eur

Trafostanica pri Skalici Trafostanica pri Skalici ZSD

Nová kiosková trafostanica pri Skalici odbremení od komplikácií pri opravách, ktoré sa nemohli vykonávať na území Českej republiky. Za Západoslovenskú distribučnú (ZSD) informoval Nazahori.sk Lukas Bednar.

Spoločnosť investovala viac ako 110.000 eur do modernizácie elektrického vedenia v prihraničnej oblasti s Českou republikou. Pri Skalici v lokalite Mlynky bola vybudovaná nová kiosková trafostanica a zakabelizovaných viac ako 700 metrov vzdušného vedenia. Doteraz bola táto oblasť zásobovaná elektrickou energiu z trafostanice umiestnenej v Českej republike, čo výrazne komplikovalo údržbu a opravy, pretože práce museli byť objednávané od českých partnerov. Kabelizáciou časti vedenia a jeho umiestnením do zeme spolu s prípravou pre digitalizáciu, sa zabezpečí nižšia poruchovosť, nakoľko takéto vedenie nie je citlivé na poveternostné vplyvy, ktoré sú hlavným zdrojom porúch.

Trafostanica z roku 1967 umiestnená na území Českej republiky spôsobovala obyvateľom lokality Mlynky komplikácie. Pri opravách alebo údržbe bolo nutné vykonať všetky práce len cez dodávateľov v Českej republike, čo predlžovalo doby opráv pri poruchách. Súčasná trafostanica na území Slovenska je tak  vyriešením mnohých problémov a komplikácií.

Západoslovenská distribučná (ZSD) realizovala túto stavbu v rámci medzinárodného projektu inteligentnej sústavy ACON Smart Grids. Ide o prvý projekt distribučných spoločností v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi projektami spoločného záujmu EÚ. Celková hodnota podporeného projektu ACON sa pohybuje vo výške 182 miliónov eur, pričom spolufinancovanie z európskych zdrojov dosahuje 91,2 milióna eur, t. j. 50 % z hodnoty projektu. Zároveň ide o historicky prvý slovensko-český projekt, zameraný na masívne nasadzovanie najmodernejších smart technológií, ktorý umožní nástup „novej energetiky“ založenej na lokálnych obnoviteľných zdrojoch.

Zvýšený zákaznícky komfort pocíti v horizonte nasledujúcich piatich rokov vyše 190.000 zákazníkov, predovšetkým v okresoch Malacky, Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín, ako aj ďalší zákazníci regiónu južnej a východnej časti Českej republiky. „Jedným z hlavných cieľov projektu je spolupráca distribučných sústav medzi Slovenskou a Českou republikou, preto zahŕňa primárne cezhraničné oblasti. Výstavba v Skalici je presne príkladom takejto spolupráce. Vybudovaním modernej trafostanice zavádzame do siete inteligentné prvky a do budúcnosti okrem iného zaistí podporu pripájania obnoviteľných zdrojov,“ uviedol predseda predstavenstva Tomáš Turek.

Rovnako dôležitý je aj environmentálny aspekt, pretože vedenie sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti. Umiestnením vedenia do zeme sa zmenší jeho ochranné pásmo, čím sa zníži zásah do porastov a zároveň sa eliminuje vplyv na avifaunu, lebo už nebude dochádzať ku kontaktom vtákov so vzdušným vedením a elektrickými stĺpmi.

Jestvujúce stĺpové/stožiarové trafostanice sú štandardne prevádzkované bez záchytných nádrží, ktoré slúžia na zachytenie uniknutého oleja pri havarijných situáciách. Zo zákona má ZSD povinnosť montovať tieto záchytné nádrže len v presne definovaných oblastiach, predovšetkým pri zdrojoch pitnej vody. V rámci rekonštrukcie spoločnosť zrealizovala preložku stožiarovej trafostanice do kiosku, ktorý takúto záchytnú nádrž už obsahuje. Toto opatrenie sa bude realizovať pri všetkých stavbách v rámci projektu, bez ohľadu na to, či je oblasť definovaná ako chránená.

Som veľmi rád, že sa nám podarilo výstavbu zrealizovať aj v tomto náročnom období, kedy sa sústredíme predovšetkým na zabezpečenie plynulej distribúcie elektriny. Realizáciou takýchto stavieb prispievame k zvýšeniu bezpečnosti dodávky, čo nám uľahčí prácu pri odstraňovaní porúch v čase fungovania v krízovom režime,“ doplnil Turek.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on sobota, 28 november 2020 10:08

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
2
3
9
10
16
17
23
24
30
31

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020

Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020

Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre

Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020

MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada