V utorok zasadá mestský parlament v Malackách

V utorok zasadá mestský parlament v Malackách

V utorok zasadá mestský parlament v Malackách Foto zdroj: malacky.sk

Primátor mesta Juraj Říha zvolal na utorok 29. októbra 2019 od 15:00 hodiny rokovanie Mestského zastupiteľstva v Malackách.

Rokovanie poslancov sa uskutoční v zasadacej miestnosti budovy mestského úradu na Bernolákovej ulici (5. poschodie). Rokovanie bude možné sledovať naživo prostredníctvom stránky www.zastupitelstvo.sk

Kompletný program a materiály sú zverejnené na webe mesta www.malacky.sk, časť MESTO – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO.

Návrh programu MsZ 29.10.2019

1) Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu

2) Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ4/2019príloha

3) Správy z vykonaných kontrol:
a) Správa z kontroly čerpania dotácií na podporu reprezentácie mesta za obdobie rokov 2015 –2018 – Z99/2019
b) Správa z kontroly uplatňovania zákona o miestnom poplatku za rozvoj za roky 2017 a 2018 - Z100/2019
c) Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za I. polrok 2019 – Z101/2019
d) Správa z kontroly procesu inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Malacky – Z102/2019

4) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: Návrh na zrušenie Štatútu fondu finančnej pomoci Mesta Malacky – Z103/2019príloha

5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:
a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ parc. č. 346/1 a 346/2 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Dariny Čabalovej, Ľuboša Kmeťa a Viery Měrkovej v prospech mesta Malacky – Z104/2019
b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 6434 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Edmunda Fečera a Heleny Uhrovej v prospech mesta Malacky – Z105/2019
c) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 311 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Mirka Veruzába a Ivana Veruzába v prospech mesta Malacky – Z106/2019
d) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra E-KN parc. č. 308, 309 a 334 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Jána Weinwurma v prospech mesta Malacky – Z107/2019
e) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 347/1 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Zuzany Ivanovej v prospech mesta Malacky – Z108/2019
f) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 493 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Ing. Milana Malatu a Eleny Kolníkovej v prospech mesta Malacky – Z109/2019
g) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 141/3 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Márie Škodovej a Jaroslava Mareka v prospech mesta Malacky – Z110/2019
h) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ parc. č. 4605/5 a 4605/8 v k. ú. Malacky, k prístupovej komunikácii a verejnému osvetleniu vo vlastníctve Ing. Pavla Encingera a MUDr. Evy Encingerovej v prospech mesta Malacky – Z111/2019
i) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 5435/2 v k. ú. Malacky vo vlastníctve fyzickej osoby zastúpenej SPF v prospech mesta Malacky – Z112/2019
j) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ parc. č. 5572/3 v k. ú. Malacky vo vlastníctve SR v správe Ministerstva obrany SR v prospech mesta Malacky – Z113/2019
k) Návrh na schválenie Zmluvy o zrušení ťarchy na pozemok registra „C“ parc. č. 3793/217 vo vlastníctve Renáty Roššovej a Moniky Smižanskej Roššovej – Z114/2019
l) Návrh na dlhodobý prenájom nebytového priestoru – kaviarne v budove na ul. Bernolákova č. 5188/1A v Malackách v prospech Zuzany Haniskovej – Z115/2019
m) Návrh na dlhodobý prenájom nebytových priestorov v správe AD HOC Malacky – Z116/2019príloha

6) Návrh štvrtej zmeny rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2019 – Z117/2019príloha

7) Informácia o zmene organizačného poriadku mestského úradu – Z118/2019príloha

8) Rôzne

9) Interpelácie a podnety  

zdroj: Mesto Malacky / malacky.sk

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 29 október 2019 08:46

Malacky - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Malacky - Najnovšie fotogalérie

Športový klub Rudar Láb

Športový klub Rudar Láb Športový klub Rudar Láb Športový klub Rudar Láb Športový klub Rudar Láb Športový klub Rudar Láb

Silvestrovský beh v Senici

Silvestrovský beh v Senici Silvestrovský beh v Senici Silvestrovský beh v Senici Silvestrovský beh v Senici Silvestrovský beh v Senici

Vianoce na Dérerke, Malacky

Vianoce na Dérerke, Malacky Vianoce na Dérerke, Malacky Vianoce na Dérerke, Malacky Vianoce na Dérerke, Malacky Vianoce na Dérerke, Malacky

Malacky - Považská Bystrica, hádzaná

Malacky - Považská Bystrica, hádzaná Malacky - Považská Bystrica, hádzaná Malacky - Považská Bystrica, hádzaná Malacky - Považská Bystrica, hádzaná Malacky - Považská Bystrica, hádzaná

Malacky - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada