Print this page

V Malackách pribudnú kontajnery na kuchynský odpad Featured

Obce a mestá majú novú zákonnú povinnosť: oddeliť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad  od zmesového komunálneho odpadu.

Od 1. februára 2021 preto pribudnú na určených stojiskách v Malackách nové kontajnery hnedej farby. Budú určené pre fyzické osoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností. Nemôže sa do nich ukladať odpad z podnikateľskej činnosti. 

Obyvateľ mesta by mal ukladať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad do vlastnej nádoby a podľa vlastného uváženia ich vyniesť do určeného kontajnera. 

Zmluvná zberová spoločnosť bude kontajnery pravidelne vyprázdňovať a umývať ich, zároveň zabezpečí aj zhodnotenie vyzbieraného odpadu. Náklady na zber a zhodnotenie  sú zahrnuté v poplatku za komunálny odpad.  

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patria: 

šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, pečivo a cestoviny, mäsové a mliečne výrobky,  zvyšky jedla a kosti, škrupiny z orechov, potraviny po záručnej dobe, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu pochádzajúce z kuchýň.

Do biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu nepatria: 

oleje, nescedené polievky, zvyšky potravín s obalom, zelené odpady, lístie, drevo, drevený odpad, popol, burina, kvety , uhynuté zvieratá, trus zvierat. 

Rozmiestnenie kontajnerov na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

 1. zberný dvor Partizánska 
 2. Bernolákova 16
 3. Veľkomoravská 2 
 4. Veľkomoravská 25
 5. Jesenského x Dubovského
 6. Hviezdoslavova x Ferdiša Kostku 
 7. Záhorácka 33
 8. Záhorácka 47
 9. Záhorácka 75
 10. Záhorácka 87
 11. Malé námestie 1
 12. Malé námestie 26
 13. Pribinova 2
 14. Kukučínova x Mansueta Olšovského 
 15. Záhorácka 42 – parkovisko 
 16. Ul. 1. mája 77
 17. Martina Rázusa 25
 18. Břeclavská - pri parku
 19. Ľudovíta Fullu 1-3  
 20. D. Skuteckého (oproti č. 10)
 21. Štúrova 145
 22. Štúrova 155
 23. Stupavská x Štúrova
 24. Ľuda Zúbka 8-10
 25. vnútroblok Partizánska – Radlinského 
 26. Pezinská 49A
 27. Cesta mládeže 50
 28. Pri Maline 51 
 29. zberný dvor Hlboká
 30. Hurbanova x Lesná
 31. Duklianskych hrdinov x Rakárenská
 32. Jánošíkova x Príjazdná
 33. Štúrova x Boreckého 

zdroj: Mesto Malacky /J. Chválová

Rate this item
(0 votes)
Last modified on pondelok, 25 január 2021 13:56
Tlačová správa

Related items