VIDEO BSK: Zastupiteľstvo aj o podpore pre Nemocnicu Malacky

VIDEO BSK: Zastupiteľstvo aj o podpore pre Nemocnicu Malacky Featured

VIDEO BSK: Zastupiteľstvo aj o podpore pre Nemocnicu Malacky zdroj foto: BSK

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) dnes schválilo plán udržateľnej mobility aj podporu z regionálnej dotačnej schémy, ale aj podporu Nemocnici Malacky.

Informuje o tom web BSK bratislavskykraj.sk.

BSK Zastupiteľstvo 29.3.2021

Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa v pondelok 29. marca 2021 zišli na svojom XXVI. pracovnom zasadnutí. 

Na programe bolo celkovo 22 bodov. Krajské zastupiteľstvo schválilo dva dôležité strategické dokumenty týkajúce sa dopravy: Plán udržateľnej mobility a aktualizáciu Koncepcie územného rozvoja cyklotrás. Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj návrhom podpory projektov z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS), dohodou o partnerstve medzi taiwanským mestom Kaohsiung a BSK i návrhom na zmenu rozpočtu samosprávneho kraja. Poslanci prerokovali správu zabezpečenia sociálnych služieb v regióne BSK za rok 2020, odpočet akčného plánu, odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli, ako aj ďalšie body z oblasti zdravotníctva či sociálnych vecí.

Plán udržateľnej mobility

„Dopravnému plánovaniu v regióne doteraz chýbal systémový prístup, ktorý sa odzrkadlil na neefektívnom využívaní obmedzených finančných zdrojov bez požadovaných výsledkov. Na základe týchto uvedených skutočností sa Bratislavský kraj rozhodol využiť tvorbu plánu udržateľnej mobility (PUM) ako príležitosť a prostredníctvom neho začať budovať spoločnú dopravnú politiku založenú na vyváženom rozvoji všetkých dôležitých spôsobov dopravy smerom k jej udržateľnosti,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba. Hlavným cieľom bolo vytvoriť strategický dokument, ktorý prinesie riešenia pre celý dopravný systém ako celok a nie len pre jednotlivé módy dopravy. Dokument sleduje viacero cieľov ako zlepšenie kvality ovzdušia, zníženie uhlíkovej stopy a zvýšenie priestorovej efektivity dopravy. PUM počíta so zvýšením výkonnosti, spoľahlivosti a dostupnosti verejnej dopravy. V neposlednom rade, cieľom dokumentu je aj zvýšenie bezpečnosti a zvýšenie finančnej udržateľnosti.

Bratislavská regionálna dotačná schéma

Poslanci BSK schválili poskytnutie dotácií cez Bratislavskú regionálnu dotačnú schému (BRDS). „Dotačnú schému sme po roku opätovne obnovili a žiadatelia o ňu prejavili veľký záujem. Rok 2021 je prelomový v poskytovaní dotácií, pretože práve tento rok, Bratislavský samosprávny kraj, prešiel na kompletný elektronický systém. Žiadatelia nemuseli nič tlačiť a chodiť na poštu, aby podali žiadosť. Celý proces podávania, schvaľovania a vyúčtovania dotácií prebiehal čisto elektronicky,“ ozrejmil predseda BSK Juraj Droba. Celkovo prišlo do BRDS 676 žiadostí. Z toho na podporu kultúry bolo 365, športu 192, mládeže 45 a na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 74. Nakoniec bolo podporených 353 projektov v celkovej výške 1,035 milióna eur.

Podpora pre Nemocnicu Malacky

Na programe župného zastupiteľstva nechýbala ani v súčasnosti mimoriadne pálčivá téma zdravotníctva. Župa sa rozhodla pomôcť obyvateľom Záhoria tým, že podporila Nemocnicu v Malackách, ktorá sídli v budove BSK. Poslanci schválili do konca roka 2022 zníženie nájomného pre prevádzkovateľa nemocnice. Aj vďaka tomu získajú obyvatelia regiónu lepšiu zdravotnú starostlivosť a kvalitnejšiu diagnostiku, zvýši sa bezpečnosť pacientov a zdravotníckeho personálu. Nemocnica počíta so zlepšením a obnovou materiálno-technického vybavenia ako napríklad kúpa nového digitálneho RTG, zabezpečenie gastro veže, zakúpenie nového echokradiografu, EEG a ďalších prístrojov. Ministerstvo zdravotníctva SR zaradilo v januári tohto roka Nemocnicu Malacky do pevnej siete poskytovateľov urgentného príjmu 1. typu. Vyhovelo tak žiadosti bratislavskej župy i mesta Malacky.

Zmena rozpočtu BSK na rok 2021

Poslanci schválili zmenu rozpočtu BSK, ktorá má dva dôvody. Prvým dôvodom je riešenie pandémie COVID-19, a to konkrétne nutnosť pokrytia na prevádzku mobilných odberových miest na testovanie. Župa počíta s nákladmi vo výške 800 tisíc eur, ktoré by mali byť refundované zo strany štátu. Druhým dôvodom rozpočtu je aktualizácia investičného plánu BSK na rok 2021, konkrétne ide o zvýšenie o 400 tisíc eur. Táto suma obsahuje projekty a akcie, ktoré neboli do schvaľovania Investičného plánu na rok 2021 z rôznych dôvodov zahrnuté. Pri niektorých nebolo ešte v decembri jasné, či sa zrealizujú do konca roka alebo sa ešte len začali realizovať na konci roka 2020, ďalšie zase vyplynuli z reálneho vývoja v prvých dvoch mesiacoch tohto roka.

Koncepcia územného rozvoja cyklotrás

Fanúšikovia cyklistickej dopravy sa môžu tešiť, že v regióne pribudnú nové cyklotrasy. Samosprávny kraj odsúhlasil aktualizáciu Koncepcie územného rozvoja cyklotrás BSK, ktorá bola spracovaná ešte v roku 2015 za účelom odľahčenia preťaženej dopravnej infraštruktúry v regióne. Jedným z hlavných cieľov tohto dokumentu je dosiahnuť maximálnu integráciu cyklistickej dopravy s ostatnou verejnou dopravou, ktorá bude viesť k zníženiu podielu využívania automobilovej dopravy v prospech cyklistickej dopravy. Cyklotrasy boli navrhnuté tak, aby prepájali intenzívne urbanizované prostredie s územiami s vysokou mierou pracovných príležitosti a strategickými prestupovými terminálmi hromadnej dopravy. Aktualizácia koncepcie reflektuje nielen nové programové obdobie 2021 – 2027, ale zároveň reaguje aj na nové rozvojové aktivity v  regióne a  zabezpečuje reálne a  logické prepojenie miest a  obci a ich napojenie na územia s vysokou mierou pracovných príležitosti a strategické prestupové terminály hromadnej dopravy.

Na programe rokovania bolo 22 bodov

Zastupiteľstvo sa zaoberalo návrhom dohody o partnerstve medzi taiwanským mestom Kaohsiung a BSK. Mesto Kaohsiung darovalo Bratislavskému kraju 300 tisíc rúšok. Toto gesto naštartovalo sériu rokovaní, ktoré prehĺbili vzájomné vzťahy a obe strany sa rozhodli potvrdiť spoluprácu aj zmluvným vzťahom.

Okrem vyššie spomínaných bodov poslanci BSK prerokovali aj správu zabezpečenia sociálnych služieb v regióne BSK za rok 2020, odpočet akčného plánu, odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli, ako aj ďalšie body z oblasti zdravotníctva či sociálnych vecí. V neposlednom rade, župní poslanci diskutovali aj o možnostiach získania externých zdrojov financií pre priority kraja. BSK v programovom období 2021-2027 presadzuje smerovanie financií do oblastí doprava, sociálna inklúzia, životné prostredie, školstvo, veda, výskum a inovácie, cestovný ruch a kultúra.

Materiály zastupiteľstva BSK tu:
https://bratislavskykraj.sk/zastupitelstvo/zasadnutia-zastupitelstva-v-roku-2020/zasadnutie-zastupitelstva-29-marec-2021/
 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on pondelok, 29 marec 2021 18:32

Malacky - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Malacky - Najnovšie fotogalérie

Športový klub Rudar Láb

Športový klub Rudar Láb Športový klub Rudar Láb Športový klub Rudar Láb Športový klub Rudar Láb Športový klub Rudar Láb

Silvestrovský beh v Senici

Silvestrovský beh v Senici Silvestrovský beh v Senici Silvestrovský beh v Senici Silvestrovský beh v Senici Silvestrovský beh v Senici

Vianoce na Dérerke, Malacky

Vianoce na Dérerke, Malacky Vianoce na Dérerke, Malacky Vianoce na Dérerke, Malacky Vianoce na Dérerke, Malacky Vianoce na Dérerke, Malacky

Malacky - Považská Bystrica, hádzaná

Malacky - Považská Bystrica, hádzaná Malacky - Považská Bystrica, hádzaná Malacky - Považská Bystrica, hádzaná Malacky - Považská Bystrica, hádzaná Malacky - Považská Bystrica, hádzaná

Malacky - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada