Mesto Malacky s čistým prebytkom hospodárenia 1,2 milióna eur

Mesto Malacky s čistým prebytkom hospodárenia 1,2 milióna eur Featured

Mesto Malacky zdroj: malacky.sk Mesto Malacky zdroj: malacky.sk

Záverečný účet mesta Malacky, ktorý už prešiel auditom bez výhrad, budú schvaľovať poslanci mestského zastupiteľstva na najbližšom rokovaní 27. mája 2021.

NaZahori.sk o tom informovala Ľubica Pilzová. hovorkyňa mesta. 

Celkový hospodársky výsledok za rok 2020 skončil v pluse vo výške 2,2 milióna eur. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ukladá túto sumu očistiť o nevyužité účelovo určené bežné a kapitálové výdavky poskytnuté z externých zdrojov (štátny rozpočet, dotácie, poplatok za rozvoj), ktoré sa presúvajú do rozpočtu ďalšieho roka. 

V tomto prípade ide o sumu 991 483 eur. Po jej odrátaní zostáva suma 1,2 milióna eur, čo predstavuje čistý prebytok hospodárenia. Ten sa prenáša do rezervného fondu na tento rok, z ktorého sa môžu čerpať peniaze na investičné projekty. Po započítaní vlaňajšieho prebytku a zostatkov z minulých rokov bude mať mesto rezervný fond vo výške 2,8 milióna eur. 

Dlh mesta je vo výške 31,45 %, čo je hlboko pod povoleným zákonným maximom (60 %). Najvyššiu časť úverového zaťaženia tvoria úvery na odkúpenie kaštieľa a modernizáciu verejného osvetlenia.  

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 13 máj 2021 14:54
Nazahori.sk používa cookies
Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním.