Pendleri musia mať potvrdenie zamestnávateľa a od mája aj negatívny test na covid-19

Pendleri musia mať potvrdenie zamestnávateľa a od mája aj negatívny test na covid-19

Pendleri musia mať potvrdenie zamestnávateľa a od mája aj negatívny test na covid-19 NaZahori.sk

Za pendlera sa považuje osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, ktorá cestuje do zahraničia za prácou, najviac 30 km po ceste od otvoreného hraničného priechodu. Informuje o tom Polícia Slovenskej republiky.

Za pendlera sa považuje osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v oblasti 30 km po ceste od otvoreného hraničného priechodu, ktorá dochádza za prácou na územie SR.  Obe skupiny osôb musia mať pri sebe potvrdenie od zamestnávateľa.  Obe skupiny sa pri každom vstupe na územie Slovenskej republiky musia preukázať negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 30 dní účinné od 1.5. 2020.

Lenže nariadenie Ministerstva vnitra České republiky má svoje podmienky, ktoré platia aktuálne u nich vydané na oficiálnej stránke ministerstva www.mvcr.cz.

Nariadenie platné v Českej republike

Podmienky vstupu a výstupu cezhraničných pracovníkov na a z územia ČR platné od utorka 14. apríla 2020 od 00:00 h.  

Cezhraniční pracovníci prekračujúci štátnu hranicu ČR za účelom vstupu a výkonu práce (na základe platnej pracovnej zmluvy) na území ČR, musia naďalej pendlovať len v tzv. turnusoch, pričom každý turnus musí mať najmenej 14 kalendárnych dní. 

Písali sme o tom TU: http://www.nazahori.sk/index.php/myjava/item/3316-ak-pracujete-v-cechach-od-utorka-musite-pred-zacatim-pracovneho-turnusu-absolvovat-povinnu-14-dnovu-nariadenu-karantenu

Nariadenie platné v Slovenskej republike 

POVINNÁ ŠTÁTNA KARANTÉNA

Každá osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, ktorá vstúpi na územie SR po 20. apríli 07:00 hod. bude automaticky premiestnená do štátneho zariadenia, kde bude čakať niekoľko dní na výsledok testu. V prípade, ak bude negatívny, osoba sa bude môcť premiestniť do domácej karantény, do ktorej sa automaticky dostanú osoby žijúcej s ňou v spoločnej domácnosti. Celková dĺžka domácej karantény bude "14 mínus počet dní strávených v štátnej karanténe".

 

Hore uvedené nariadenie sa netýka tejto skupiny osôb: osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu; tehotné ženy; osoby s onkologickým ochorením, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity; osoby s osobitnými výživovými potrebami; osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev; osoby s metabolickými poruchami; osoby s epilepsiou; osoby s mentálnou poruchou; osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch; zdravotne ťažko postihnuté osoby a osoby nad 75 rokov.

 

Hore uvedené osoby sa okrem osôb nad 75 rokov musia pri vstupe na územie SR preukázať originál a kópiu od lekára s jeho podpisom a pečiatkou, ktorý bude dokazovať ich zdravotný stav spadajúci pod uvedené výnimky.

 

Výnimka sa vzťahuje na blízke a sprevádzajúce osoby, ktoré budú sprevádzať uvedené osoby vyššie.

Všetky uvedené osoby, teda osoby s výnimkou, blízke osoby a sprevádzajúci sa musia na hraničnom priechode preukázať originálom a kópiou s negatívným výsledkom testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 48 hodín.

 

Uvedeným všetkým osobám, ako aj maloletým osobám cestujúcich bez sprievodu, sa následne nariadi domáca 14-dňová karanténa, ktorá sa bude vzťahovať na všetkých členov spoločnej domácnosti. Všetky tieto osoby sa musi telefonicky nahlásiť na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva (kontakty na webe UVZSR.sk).

 

Všetky osoby, ktoré vstúpia na územie SR po uvedenom termíne, sú povinné svoj návrat nahlásiť telefonicky alebo elektronicky svojmu lekárovi/pediatrovi. Ak osoba nemá poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámi to miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja. Lekári následne týmto osobám a osobám zo spoločnej domácnosti povinne vystavia PN z dôvodu karantény. 

 

VÝNIMKY

Uvedená opatrenia sa nevzťahujú na vodičov nákladnej dopravy (vstupujú na územie SR v kamióne pracovne), posádky lodí a lietadiel, vodičov a posádku autobusov s repatriantmi, určených zamestnancov železníc, zamestnancov pohrebných služieb z určenej situácie (detailné podmienky pre všetky tieto skupiny viď na webe UVZSR.sk)

 

Uvedené opatrenia sa nevzťahujú na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah ako zdravotnícky pracovník v Juhomoravskom, Zlínskom, Moravsko-sliezskom alebo Olomouckom kraji Českej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce. Podmienkou pre uvedené je sa pri každom vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín.

 

Uvedené opatrenia sa po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky nevzťahujú na osoby, ktoré vstupujú a opúšťajú územie SR za účelom zabezpečenia liečby vážnych zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym,

 

Uvedené opatrenia sa po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvom obrany Slovenskej republiky nevzťahujú na tranzit príslušníkov policajných zborov prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a príslušníkov ozbrojených síl a NATO,

Uvedené opatrenia sa po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky nevzťahujú na vykonanie tranzitu štátnych príslušníkov členských štátov EÚ navracajúcich sa do domovskej krajiny a prechádzajúcich územím Slovenskej republiky bez zastavenia.

 

PODMIENKY PRE PENDLEROV

Za pendlera sa považuje osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, ktorá cestuje do zahraničia za prácou, najviac 30 km po ceste od otvoreného hraničného priechodu.

 

Za pendlera sa považuje osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v oblsti 30 km po ceste od otvoreného hraničného priechodu, ktorá dochádza za prácou na územie SR.

 

Obe skupiny osôb musia mať pri sebe potvrdenie od zamestnávateľa

 

Obe skupiny sa pri každom vstupe na územie Slovenskej republiky musia preukázať negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 30 dní (účinné od 1.5.)

Viac:http://www.uvzsr.sk/…/opatrenie_statna_karantena_16_4_2020.… 

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on sobota, 18 apríl 2020 09:51

Myjava - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Myjava - Najnovšie fotogalérie

Myjavská pálenica v novom šate

Myjavská pálenica v novom šate Myjavská pálenica v novom šate Myjavská pálenica v novom šate Myjavská pálenica v novom šate Myjavská pálenica v novom šate

historický vlak na myjavskej trati 2020

historický vlak na myjavskej trati 2020 historický vlak na myjavskej trati 2020 historický vlak na myjavskej trati 2020 historický vlak na myjavskej trati 2020 historický vlak na myjavskej trati 2020

Bradlo, 101. výročie smrti M. R. Štefánika

Bradlo, 101. výročie smrti M. R. Štefánika Bradlo, 101. výročie smrti M. R. Štefánika Bradlo, 101. výročie smrti M. R. Štefánika Bradlo, 101. výročie smrti M. R. Štefánika Bradlo, 101. výročie smrti M. R. Štefánika

Hraničný priechod Vrbovce - Velká nad Veličkou, 13.3.2020

Hraničný priechod Vrbovce - Velká nad Veličkou, 13.3.2020 Hraničný priechod Vrbovce - Velká nad Veličkou, 13.3.2020 Hraničný priechod Vrbovce - Velká nad Veličkou, 13.3.2020 Hraničný priechod Vrbovce - Velká nad Veličkou, 13.3.2020 Hraničný priechod Vrbovce - Velká nad Veličkou, 13.3.2020

Myjava - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada