Rokovanie zastupiteľstva sledujte online TV Myjava

Rokovanie zastupiteľstva sledujte online TV Myjava

Rokovanie zastupiteľstva sledujte online TV Myjava Foto zdroj: kultura.myjava.sk

Vzhľadom na súčasné hygienické protiepidemiologické opatrenia riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) Myjavy dnes 22. októbra 2020 od 15:00 hodiny v Kultúrnom dome Samka Dudíka, bude neverejné.

MsZ Myjava naživo TV Myjava 22.10.2020

 Online vysielanie rokovania môžete sledovať NaZahori cez prenos TVM Myjava 

"Plocha vnútorného priestoru s ohľadom na potrebu dodržať vytýčený priestor 15m² na jedného človeka limituje počet možných obsadených miest natoľko, že nie je možné do sály vpustiť okrem poslancov a vedúcich zastupiteľstva širokú verejnosť," informuje mesto Myjava na svojom webe www.myjava.sk.

Program MsZ

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2020
 6. Voľba hlavného kontrolóra
 7. Majetkové prevody
 8. Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
 9. Správa o hospodárení spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2019 - Správa majetku Mesta Myjava,s.r.o. Samšport,s.r.o., Spartak Myjava a.s.
 10. Správa o plnení rozpočtu Mesta Myjava a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2020
 11. II. zmena rozpočtu za rok 2020 k 30. 9. 2020
 12. Návrh VZN Mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 13. Návrh VZN o dani z nehnuteľností
 14. Návrh investičných akcií mesta v roku 2021
 15. Východiská rozpočtu na rok 2021
 16. Schválenie návratnej finančnej výpomoci poskytovanej z MF SR z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 a reštrukturalizácia úverov mesta
 17. Rôzne
 18. Záver

 

Dokumenty k MsZ v Myjave 

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2020.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Konsolidovaná výročná správa za rok 2019.pdf

(pdf) Poznámky ku konsolidovanej výročnej správe za rok 2019.pdf

(pdf) Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019.pdf

(pdf) Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2019 - Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2019 - Samšport, s. r. o.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2019 - Spartak Myjava a. s.pdf

(pdf) Správa o plnení rozpočtu Mesta Myjava a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2020.pdf

(pdf) II. zmena rozpočtu za rok 2020 k 30. 9. 2020.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

(pdf) Dôvodová správa k návrhu VZN o odpadoch.pdf

(pdf) Návrh VZN o dani z nehnuteľností.pdf

(pdf) Dôvodová správa k návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti.pdf

(pdf) Návrh investičných akcií mesta v roku 2021.pdf

(pdf) Východiská rozpočtu na rok 2021.pdf

(pdf) Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci od MF SR.pdf

(pdf) Zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Myjava.pdf

zdroj: Mesto Myjava / www.myjava.sk  

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 22 október 2020 16:21

Myjava - Najnovšie fotogalérie

Tip na výlet, Cyklotrasa 2202 Chvojnica - Brezová pod Bradlom

Tip na výlet, Cyklotrasa 2202 Chvojnica - Brezová pod Bradlom Tip na výlet, Cyklotrasa 2202 Chvojnica - Brezová pod Bradlom Tip na výlet, Cyklotrasa 2202 Chvojnica - Brezová pod Bradlom Tip na výlet, Cyklotrasa 2202 Chvojnica - Brezová pod Bradlom Tip na výlet, Cyklotrasa 2202 Chvojnica - Brezová pod Bradlom

Bradlo, Spomienkové slávnosti na M.R.Štefánika

Bradlo, Spomienkové slávnosti na M.R.Štefánika Bradlo, Spomienkové slávnosti na M.R.Štefánika Bradlo, Spomienkové slávnosti na M.R.Štefánika Bradlo, Spomienkové slávnosti na M.R.Štefánika Bradlo, Spomienkové slávnosti na M.R.Štefánika

Koválovské lúky

Koválovské lúky Koválovské lúky Koválovské lúky Koválovské lúky Koválovské lúky

Rozhľadňa Brestovec - Poľana

Rozhľadňa Brestovec - Poľana Rozhľadňa Brestovec - Poľana Rozhľadňa Brestovec - Poľana Rozhľadňa Brestovec - Poľana Rozhľadňa Brestovec - Poľana

Myjava - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Myjava - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada
Nazahori.sk používa cookies
Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním.