Poslanci v Šaštíne-Strážach v stredu rokujú aj o čerpaní úveru na financovanie cyklotrasy

Poslanci v Šaštíne-Strážach v stredu rokujú aj o čerpaní úveru na financovanie cyklotrasy

MsZ v meste Šaštín-Stráže 9.10. 2019 sa zúčastnilo približne 150 obyvateľov / foto archív NaZahori.sk MsZ v meste Šaštín-Stráže 9.10. 2019 sa zúčastnilo približne 150 obyvateľov / foto archív NaZahori.sk

Primátor Jaroslav Suchánek  zvolal XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach na 9. septembra 2020  od 16:30 h v kultúrnom dome na Štúrovej ulici v časti mesta Šaštín.

Program zasadnutia MsZ

1/ Otvorenie

2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

3/ Monitorovacia správa Mesta Šaštín-Stráže k 30.06. 2020

4/ Čerpanie úveru na financovanie projektu zo zdrojov EÚ ( cyklotrasa )

5/ Návrh rozpočtového opatrenia č. 4 – zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020

6/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šaštín-Stráže č. 04/2020 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

7/ Protokol o výsledku kontroly NKÚ - Domáca opatrovateľská služba KA 017/2020/1110

8/ Návrh na odvolanie a delegovanie členov Komisie pre kultúru

9/ Návrh Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaštín-Stráže na programové obdobie 2015-2023 /PHRSR Šaštín-Stráže/

10/ Návrh - Zámer prevodu časti pozemku parc.č. E-KN 589/52 v k.ú. Stráže – novovytvorená parc.č. C-KN 428/3 vo výmere 14 m2

11/ Návrh - Zámer prevodu pozemku parc.č. C-KN 1665/15 v k.ú. Stráže vo výmere 725 m2 lokalita Čistonek

12/ Návrh - Zámer prevodu pozemku parc.č. C-KN 1665/19 v k.ú. Stráže vo výmere 687 m2 lokalita Čistonek

13/ Návrh na prevod časti pozemku parc.č. E-KN 440/1 v k.ú. Šaštín – novovytvorené parc.č. 782/4 vo výmere 51 m2

14/ Návrh - Zámer prevodu pozemku parc.č. E-KN 824/1 v k.ú. Stráže – novytvorená parc.č. C-KN 330/12 vo výmere 47 m2, C-KN 331/7 vo výmere 131 m2, C-KN 332/5 vo výmere 94 m2

15/ Návrh - Zámer prenájmu pozemku parc.č. C-KN 1461/2 v k.ú. Šaštín vo výmere 595 m2

16/ Návrh - Zámer prenájmu časti pozemku parc.č. E-KN 1116/1 v k.ú. Stráže vo výmere 169 m2 – lokalita Čistonek

17/ Návrh Výchovný program CVČ Beťárik na rok 2020-2023

18/ Diskusia  

Materiál na XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach 9. septembra 2020

zdroj: Mesto Šaštín-Stráže / www.mestosastinstraze.sk

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 08 september 2020 12:35

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Senica - Najnovšie fotogalérie

Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa

Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa

Pobranč, Hrad Branč

Pobranč, Hrad Branč Pobranč, Hrad Branč Pobranč, Hrad Branč Pobranč, Hrad Branč Pobranč, Hrad Branč

Prietrž, Rozhľadňa Lipovec

Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec

Cerová, Hrad Korlátka

Cerová, Hrad Korlátka Cerová, Hrad Korlátka Cerová, Hrad Korlátka Cerová, Hrad Korlátka Cerová, Hrad Korlátka

MOR - Najnovšie fotogalérie

Rozhľadňa Brestovec - Poľana

Rozhľadňa Brestovec - Poľana Rozhľadňa Brestovec - Poľana Rozhľadňa Brestovec - Poľana Rozhľadňa Brestovec - Poľana Rozhľadňa Brestovec - Poľana

Myjavská pálenica v novom šate

Myjavská pálenica v novom šate Myjavská pálenica v novom šate Myjavská pálenica v novom šate Myjavská pálenica v novom šate Myjavská pálenica v novom šate

Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa

Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa

Senica, Demolácia stánkov na autobusovej stanici

Senica, Demolácia stánkov na autobusovej stanici Senica, Demolácia stánkov na autobusovej stanici Senica, Demolácia stánkov na autobusovej stanici Senica, Demolácia stánkov na autobusovej stanici Senica, Demolácia stánkov na autobusovej stanici

Kopčany, Kostol sv. Margity Antiochijskej

Kopčany, Kostol sv. Margity Antiochijskej Kopčany, Kostol sv. Margity Antiochijskej Kopčany, Kostol sv. Margity Antiochijskej Kopčany, Kostol sv. Margity Antiochijskej Kopčany, Kostol sv. Margity Antiochijskej

Prietrž, Rozhľadňa Lipovec

Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada