Covid-19: Kto a kedy sa bude môcť dať zaočkovať ?

Covid-19: Kto a kedy sa bude môcť dať zaočkovať ? Featured

ilustračné foto ilustračné foto zdroj: Pixabay.com

Slovensko kúpilo od konzorcia Pfizer/BioNTech a firmy Moderna vakcíny.

Slovensko podľa vlády SR má už tak zazmluvnených dostatok vakcín na zaočkovanie 85 percent svojej dospelej populácie proti ochoreniu COVID-19.

Spolu má Slovensko zmluvy na viac ako 7,4 milióna vakcín, očkovať sa tak môže 3,7 milióna ľudí.

 

Očkovanie - časový  harmonogram

ilustračné foto: zdroj TSK

Jednotlivé fázy očkovania proti ochoreniu COVID-19 sa spúšťajú otvorením prihlasovania pre príslušné skupiny obyvateľov vo formulári na prihlasovanie v centrálnom objednávkovom systéme.  

Aktuálne je spustená 2. fáza.

Ak patríte do jednotlivých fáz, môžete požiadať o očkovanie. Pred očkovaním sa vždy musíte najprv zaregistrovať na očkovanie.

Požiadať o očkovanie

Požiadať o očkovanie môžu všetci, ktorí patria do aktuálne otvorenej fázy a taktiež tí, ktorí patria do predchádzajúcich fáz očkovania.

Napríklad: Je otvorená 3. fáza a ja patrím do 1. fázy, môžem teda požiadať o očkovanie. Ak by som bol napríklad v 5. fáze, zatiaľ nemôžem požiadať o očkovanie.

Čo ak sa očkovanie ľudia nedostavili?

Ak sa na očkovanie v daný deň nedostavili všetky riadne objednané osoby (t.j. objednané cez centrálny objednávkový systém), môže poskytovateľ podať zvyšné dávky osobám, ktorým sa v príslušnom zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť. Tieto osoby však musia spĺňať jednu z týchto dvoch podmienok:
– dosahujú vek minimálne 65 rokov,
– patria medzi osoby s ochorením podľa 5. fázy.

Ak zvyšnú dávku nemôže podať týmto osobám, môže ju podať aj tým, ktorým neposkytuje zdravotnú starostlivosť v príslušnom zariadení, stále však platí, že očkované osoby musia:
– dosahovať vek minimálne 65 rokov, alebo
– patria medzi osoby s ochorením podľa 5. fázy

1. fáza

1.    zdravotníckym pracovníkom,

2.    študentom zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom,

3.    zamestnancom zariadenia sociálnych služieb,

4.    terénnym sociálnym pracovníkom,

5.    zamestnancom obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici,

6.    zamestnancom nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom,

7.    osobou, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,

8.    zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou.

Druhá dávka

Osoby na druhú dávku vakcíny  nemusia byť zaregistrované.

Osoby, ktorým má byť podaná druhá dávka očkovacej látky v súlade so súhrnom charakteristických vlastností očkovacej látky a odo dňa podania prvej dávky očkovacej látky uplynulo aspoň 28 kalendárnych dní.

Očkovanie pre väčšiu skupinu

Osoby, ktoré sú súčasťou organizovaného očkovania pre väčšiu skupinu nemusia byť zaregistrované.

Je určené pre:

1.    prijímateľov pobytovej sociálnej služby poskytovanej v zariadení sociálnych služieb podľa osobitného predpisu sa vykonáva sa priamo v zariadení sociálnych služieb,

2.    osoby, ktorým sa pravidelne vykonáva hemodialýza u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie stacionáru v špecializačnom odbore nefrológia, ak toto očkovanie
zabezpečí tento poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,

3.    osoby aktuálne absolvujúce ambulantnú chemoterapiu, ak toto očkovanie zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého sa chemoterapia vykonáva,

4.    imobilných ležiacich pacientov so závažným ochorením, pre ktorých poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí očkovanie ambulantnou formou v domácom prostredí, v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej
sa ambulantná starostlivosť poskytuje alebo inom prostredí.

2. fáza

Osoby s vekom najmenej 85 rokov. 

3. fáza

Osoby s vekom najmenej 75 rokov. 

4. fáza

Osoby s vekom najmenej 65 rokov. 

5. fáza

Osoby so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, bez ohľadu na vek; osoby so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient:

1.    onkologický v štádiu liečby ochorenia,

2.    s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,

3.    s transplantáciou solídnych orgánov,

4.    s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT),

5.    s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C,D

6.    v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,

7.    so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,

8.    s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),

9.    po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,

10.  so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,

11.  s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,

12.  s HIV v štádiu AIDS/late presenter,

13.  s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),

14.  s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,

15.  so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),

16.  s cirhózou pečene,

17.  so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,

18.  so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,

19.  so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna skleróza a iné,

20.  s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia),

21.  so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu,

22.  so závažnými poruchami hemokoagulácie,

23.  a so závažným priebehom infekčných ochorení (napr.
tuberkulóza).

6. fáza

Osoby so stredne závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, bez ohľadu na vek; osoby so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient:

1.    s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,

2.    s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti,

3.    s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,

4.    s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií,

5.    s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B,

6.    liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,

7.    s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,

8.    s diabetes mellitus s postihnutím maximálne jedného orgánu,

9.    s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou,

10.  HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,

11.  s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s),

12.  s obezitou – BMI vyšší ako 30,

13.  so stredne závažnou psychiatrickou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných),

14.  s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy,

15.  so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu,

16.  so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,

17.  so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu,

18.  a so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie.

19.   

7. fáza

Učitelia s vekom najmenej 55 rokov. 

8. fáza

Osoby s vekom najmenej 55 rokov.

9. fáza

Učitelia.

10. fáza

Osoby s vekom najmenej 45 rokov

11. fáza

Osoby s vekom najmenej 18 rokov

zdroj: www.korona.gov.sk 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on piatok, 22 január 2021 14:22

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Senica - Najnovšie fotogalérie

Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa

Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa

Pobranč, Hrad Branč

Pobranč, Hrad Branč Pobranč, Hrad Branč Pobranč, Hrad Branč Pobranč, Hrad Branč Pobranč, Hrad Branč

Prietrž, Rozhľadňa Lipovec

Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec

Cerová, Hrad Korlátka

Cerová, Hrad Korlátka Cerová, Hrad Korlátka Cerová, Hrad Korlátka Cerová, Hrad Korlátka Cerová, Hrad Korlátka

MOR - Najnovšie fotogalérie

Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa

Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa

Senica, Demolácia stánkov na autobusovej stanici

Senica, Demolácia stánkov na autobusovej stanici Senica, Demolácia stánkov na autobusovej stanici Senica, Demolácia stánkov na autobusovej stanici Senica, Demolácia stánkov na autobusovej stanici Senica, Demolácia stánkov na autobusovej stanici

Kopčany, Kostol sv. Margity Antiochijskej

Kopčany, Kostol sv. Margity Antiochijskej Kopčany, Kostol sv. Margity Antiochijskej Kopčany, Kostol sv. Margity Antiochijskej Kopčany, Kostol sv. Margity Antiochijskej Kopčany, Kostol sv. Margity Antiochijskej

Prietrž, Rozhľadňa Lipovec

Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec

Koválovec, Kostol sv. Martina

Koválovec, Kostol sv. Martina Koválovec, Kostol sv. Martina Koválovec, Kostol sv. Martina Koválovec, Kostol sv. Martina Koválovec, Kostol sv. Martina

Cerová, Hrad Korlátka

Cerová, Hrad Korlátka Cerová, Hrad Korlátka Cerová, Hrad Korlátka Cerová, Hrad Korlátka Cerová, Hrad Korlátka

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada