Vyjadrenie primátora k centru zdravotnej starostlivosti a cyklotrase v meste Šaštín-Stráže

Vyjadrenie primátora k centru zdravotnej starostlivosti a cyklotrase v meste Šaštín-Stráže Featured

foto zdroj: web mestosastinstraze.sk foto zdroj: web mestosastinstraze.sk

Primátor Jaroslav Suchánek sa vyjadril prostredníctvom mestského webu k projektom Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti a Cyklotrasa v meste Šaštín -Stráže.

NaZahori.sk prinášame jeho celé znenie bez úprav.

 

Vážení občania,

rád by som dal niektoré veci ohľadne výstavby zdravotného strediska v našom meste na pravú mieru. V prvom rade by som chcel upokojiť vášne, ktoré sa rozpútali medzi občanmi a na sociálnych sieťach. Nechcem sa zaoberať podrobne číslami, týmto mojim príspevkom by som iba chcel, aby si občania urobili celkový obraz o vzniknutej situácii okolo výstavby.

Prvú informáciu o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Šaštín-Stráže občania dostali  19.4.2018.  Informácia bola zverejnená na úradnej tabuli. Následne Mestské zastupiteľstvo Šaštín-Stráže prijalo uznesenie č. 543/2018, ktorým schválilo realizáciu projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Na základe tohto uznesenia sme sa prihlásili ako uchádzač o nenávratný finančný príspevok, ktorý nám bol schválený s tým, že mesto sa bude podieľať na spolufinancovaní projektu vo výške minimálne 5%, k čomu sme sa zaviazali. Už pred odovzdaním staveniska a počas začatia výstavby zainteresovaní odborníci v oblasti stavebníctva poukázali na nesúlad projektovej dokumentácie s nacenením prác a materiálov a projekt bolo potrebné rozpočet stavby upraviť na základe potreby naviac prác a na základe požiadaviek bezpečnostných a požiarnych technikov, respektíve technickej inšpekcie. Položky, ktoré boli v rozpočte stavby  zmenené a doplnené boli posúdené osobami, ktoré sú nezávislé a odborne spôsobilé, nie je dôvod ich stanoviská spochybňovať. Práce na výstavbe majú svoju nadväznosť, napríklad ak v rozpočte stavby chýbajú položky týkajúce sa elektriky, nie je možné pokračovať omietkami.

Toto sú odborné náležitosti, na ktoré dohliada certifikovaný stavebný dozor. Súhlasím, že navýšenie projektu je vysoké, nikto z autorít však doteraz nespochybnil, že toto navýšenie nie je potrebné, okrem nejakých menších položiek, o ktorých možno diskutovať na odbornej úrovni. Investície do naviac prác a materiálu prejdú po skolaudovaní do majetku mesta, prejavia sa v zvýšenej nadobúdacej hodnote zdravotného strediska a majetok mesta bude vyšší o túto sumu. Rozdeľovať orgány mesta na "my a oni" nevedie k riešeniam, iba škodí občanom.

Bez poslancov mestského zastupiteľstva primátor neurobí nič a bez primátora  ako štatutárneho zástupcu mesta neurobia poslanci tiež nič. Občan nesmie byť rukojemníkom. Považujem za veľmi užitočné odložiť bokom osobné nezhody a hľadať spoločné riešenia pre všetkých. Každému z nás je jasné, že zdravotné stredisko potrebujeme. Iba chorý človek dokáže oceniť hodnotu zdravia v živote človeka. Zastavením stavby hrozia mestu škody veľkého rozsahu v podobe vrátenia doteraz vyčerpaných financií, úverov, zaplatenia zmluvných pokút a zatiaľ, čo sa budeme potýkať so súdnymi spormi, na námestí nám bude chátrať rozostavaná budova zdravotného strediska. Myslím si, že takýto scenár občanom veľmi nepomôže. Aj preto chcem poďakovať mestskému zastupiteľstvu, že po viacerých poradách s odborníkmi a právnikmi rozhodlo pokračovať vo výstavbe.

V mesiaci apríl sme začali s výstavbou cyklotrasy. Predmetom projektu je realizácia troch cyklotrás ktoré zabezpečia prepojenosť kultúrneho dedičstvá na bicykli v česko-slovenskom pohraničí. Vybudované cyklotrasy zabezpečia prepojenosť Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne - Strážach (táto cyklotrasa sa postupne napojí na medzinárodnú cyklotrasu popri rieke Morave). Ďalej ide o cyklotrasu zabezpečujúcu dostupnosť lokality kultúrnej pamiatky Nechory v rámci obce Prušánky - unikátny systém vínnych pivníc a cyklotrasu k vinohradníckej osade v k.ú. Prietržka. Cieľom projektu je skvalitnenie podmienok pre cykloturistiku a zvýšenie atraktívnosti kultúrneho dedičstva v prihraničnom regióne. Zhotoviteľom je firma STRABAG s.r.o. na základe elektronickej verejnej súťaže. Termín ukončenia prác je päť kalendárnych mesiacov od prevzatia staveniska, teda v septembri 2021.

Držme si navzájom palce, aby sme sa mohli spoločne tešiť zo života.

 Jaroslav Suchánek, Váš primátor.

zdroj: Mesto Šaštín - Stráže / www.mestosastinstraze.sk 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on pondelok, 12 apríl 2021 11:54

Predstavujeme obce a mestá

Senica, Múzeum Senica

Senica, Múzeum Senica Senica, Múzeum Senica Senica, Múzeum Senica Senica, Múzeum Senica Senica, Múzeum Senica

Tunel M. R. Štefánika

Tunel M. R. Štefánika Tunel M. R. Štefánika Tunel M. R. Štefánika Tunel M. R. Štefánika Tunel M. R. Štefánika

Skalica, Jezuitský kostol

Skalica, Jezuitský kostol Skalica, Jezuitský kostol Skalica, Jezuitský kostol Skalica, Jezuitský kostol Skalica, Jezuitský kostol

Brezovská lokálka

Brezovská lokálka Brezovská lokálka Brezovská lokálka Brezovská lokálka Brezovská lokálka

Senica - Kunov, Ľanová dráha

Senica - Kunov, Ľanová dráha Senica - Kunov, Ľanová dráha Senica - Kunov, Ľanová dráha Senica - Kunov, Ľanová dráha Senica - Kunov, Ľanová dráha

Tip na výlet: Od hradu k hradu

Tip na výlet: Od hradu k hradu Tip na výlet: Od hradu k hradu Tip na výlet: Od hradu k hradu Tip na výlet: Od hradu k hradu Tip na výlet: Od hradu k hradu

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned

Senica - Najnovšie fotogalérie

FK Senica, pred štartom FL

FK Senica, pred štartom FL FK Senica, pred štartom FL FK Senica, pred štartom FL FK Senica, pred štartom FL FK Senica, pred štartom FL

Senica, Múzeum Senica

Senica, Múzeum Senica Senica, Múzeum Senica Senica, Múzeum Senica Senica, Múzeum Senica Senica, Múzeum Senica

Senica - Kunov, Ľanová dráha

Senica - Kunov, Ľanová dráha Senica - Kunov, Ľanová dráha Senica - Kunov, Ľanová dráha Senica - Kunov, Ľanová dráha Senica - Kunov, Ľanová dráha

Záhorácke divadlo, Svatuškár (Andrea Némethová)

Záhorácke divadlo, Svatuškár (Andrea Némethová) Záhorácke divadlo, Svatuškár (Andrea Némethová) Záhorácke divadlo, Svatuškár (Andrea Némethová) Záhorácke divadlo, Svatuškár (Andrea Némethová) Záhorácke divadlo, Svatuškár (Andrea Némethová)
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada
Nazahori.sk používa cookies
Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním.