Mesto Skalica plánuje investovať do vypracovania projektu na dostavbu Baťovho kanála viac ako 65-tisíc eur

Mesto Skalica plánuje investovať do vypracovania projektu na dostavbu Baťovho kanála viac ako 65-tisíc eur

Mesto Skalica plánuje investovať do vypracovania projektu na dostavbu Baťovho kanála viac ako 65-tisíc eur NaZahori.sk

Verejný obstarávateľ (VO) Mesto Skalica vyhlásil 14.08.2020 výzvu na predkladanie ponúk Spracovanie projektovej dokumentácie „Dostavba a rozšírenie prístavu Skalica na Baťovom kanáli“.

Predpokladaná hodnota zákazky podľa zverejnenia VO je 65 800 eur bez DPH.

Opis zákazky a rozsah 

VO vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou, predmetom ktorej je spracovanie projektovej dokumentácie na stavbu : „Dostavba a rozšírenie prístavu Skalica na Baťovom kanáli“ pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie je technická štúdia spracovaná projekčnou kanceláriou Hydroconsulting s.r.o. Bratislava a vyjadrenia dotknutých orgánov k technickej štúdii, ktoré je nutné rešpektovať a dodržať.

Technická štúdia je podkladom pre minimálny rozsah rozšírenia kapacít prístavu a jeho zázemia. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť tieto parametre v závislosti na ďalších stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií v ďalšom procese prípravy resp. na základe rokovaní v priebehu spracovania PD.

Architektúru pozemných stavieb obstarávateľ požaduje zosúladiť s jestvujúcimi stavbami prístavu. Obstarávateľ poskytne spracovateľovi ako podklad polohopisné a výškopisné zameranie územia. 

Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať navrhovanú zmluvnú cenu v zložení: a/ spracovanie kompletnej PD pre územné rozhodnutie - navrhovaná cena bez DPH, navrhovaná cena s DPH. b/ spracovanie kompletnej PD pre stavebné povolenie a realizáciu - navrhovaná cena bez DPH, navrhovaná cena s DPH podpísané štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 

Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. f/ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doloženú - Čestným prehlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Kritérium na hodnotenie cenových ponúk: Najnižšia cena s DPH (konečná cena) za celý predmet zákazky.

Predkladanie cenových ponúk: Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom poštovej služby, kuriérom alebo doručiť osobne na adresu VO, v termíne do 26.08.2020 do 10.00 hod.

Termín dodania predmetu zákazky 

1. termín - odovzdanie PD pre územné rozhodnutie najneskôr do 20.11.2020 

2. termín - odovzdanie PD pre stavebné povolenie a realizáciu do 3 mesiacov od vydania územného rozhodnutia 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. 

Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Skalica , 909 01 Skalica, Nám. slobody 10 

Ďalšie informácie VO

Kontaktná osoba VO vo veciach zákazky: Ing. Jozef Hlavatý 

Telefón: 034 6903 218, 0905 290 385 Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

  

Dokumenty k VO 

Dokument_1Dokument_2Dokument_3Dokument_4Dokument_5Dokument_6Dokument_7Dokument_8 

zdroj zverejnenia https://egov.skalica.sk/Default.aspx?NavigationState=870:0:

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 18 august 2020 15:36

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Skalica, Nemocnica - onkologický pavilón

Skalica, Nemocnica - onkologický pavilón Skalica, Nemocnica - onkologický pavilón Skalica, Nemocnica - onkologický pavilón Skalica, Nemocnica - onkologický pavilón Skalica, Nemocnica - onkologický pavilón

Skalica, Expozícia kníhtlače

Skalica, Expozícia kníhtlače Skalica, Expozícia kníhtlače Skalica, Expozícia kníhtlače Skalica, Expozícia kníhtlače Skalica, Expozícia kníhtlače

Holíč, Rozhľadňa na Hrebeni

Holíč, Rozhľadňa na Hrebeni Holíč, Rozhľadňa na Hrebeni Holíč, Rozhľadňa na Hrebeni Holíč, Rozhľadňa na Hrebeni Holíč, Rozhľadňa na Hrebeni

Marián Studenič a jeho premiéra v NHL

Marián Studenič a jeho premiéra v NHL Marián Studenič a jeho premiéra v NHL Marián Studenič a jeho premiéra v NHL Marián Studenič a jeho premiéra v NHL Marián Studenič a jeho premiéra v NHL

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
5
6
19
20
26
27
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada
Nazahori.sk používa cookies
Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním.