Zastupiteľstvo v Petrovej Vsi aj o vybudovaní nových bytov, či o vystúpení zo Združenia obcí – Budovanie kanalizácie

Zastupiteľstvo v Petrovej Vsi aj o vybudovaní nových bytov, či o vystúpení zo Združenia obcí – Budovanie kanalizácie

Zastupiteľstvo v Petrovej Vsi aj o vybudovaní nových bytov, či o vystúpení zo Združenia obcí – Budovanie kanalizácie zdroj: petrovaves.sk

Starosta Štefan Beňa zvolal zasadanie Obecného zastupiteľstva (OZ) v Petrovej Vsi v okrese Skalica na  stredu 9. 9. 2020 od 18.00 h do kultúrneho domu. 

Pri rokovaniach poslancov obecného zastupiteľstva je potrebné dodržiavať predpísaný odstup medzi osobami, používať rúška a dodržiavať ostatné hygienicko-epidemiologické opatrenia.

"Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť," vyjadril sa starosta na oficiálnej web stránke obce www.petrovaves.sk.

Program zasadnutia OZ

1. Otvorenie.

2. Kontrola uznesení.

3. Voľba návrhovej komisie.

4. Interpelácie poslancov.

5. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2020.

6. Zmena rozpočtu k 30. 09. 2020.

7. Protest prokurátora k VZN č. 4/2017 o ostatných poplatkoch v obci Petrova Ves.

8. Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady v obci Petrova Ves.

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska v katastrálnom území obce Petrova Ves.

10. Vyhlásenie voľby obecného kontrolóra.

11. Návrh na vystúpenie zo Združenia obcí – Budovanie kanalizácie.

12. Príprava posedenia s dôchodcami.

13. Vyhodnotenie pripomienok k predaju majetku obce - Jozef Šiška a manželka Martina.

14. Vyhodnotenie pripomienok k predaju majetku obce – Stanislav Planka a manželka Oľga.

15. Stanovisko komisie pre výstavbu, energetiku a dopravu:

- vybudovanie nových bytových jednotiek v obci Petrova Ves;

- žiadosti i kúpu časti pozemku parc. č. 496/5 – E. Prachar, Ľ. Ondráš.

16. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v lokalite IBV Peklo II.

17. Rôzne

18. Diskusia

19. Rekapitulácia uznesení

20. Záver 

zdroj: Obec Petrova Ves / www.petrovaves.sk    

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 08 september 2020 15:26

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Skalica, Jezuitský kostol

Skalica, Jezuitský kostol Skalica, Jezuitský kostol Skalica, Jezuitský kostol Skalica, Jezuitský kostol Skalica, Jezuitský kostol

Skalica, Slnečné popoludnie

Skalica, Slnečné popoludnie Skalica, Slnečné popoludnie Skalica, Slnečné popoludnie Skalica, Slnečné popoludnie Skalica, Slnečné popoludnie

Mokrý Háj, Očianska studnička

Mokrý Háj, Očianska studnička Mokrý Háj, Očianska studnička Mokrý Háj, Očianska studnička Mokrý Háj, Očianska studnička Mokrý Háj, Očianska studnička

Holíč, Holíčsky zámok

Holíč, Holíčsky zámok Holíč, Holíčsky zámok Holíč, Holíčsky zámok Holíč, Holíčsky zámok Holíč, Holíčsky zámok

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada
Nazahori.sk používa cookies
Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním.