Gbely zverejnili štúdiu lokality Kúcanka, náklady sú vypočítané na 1,3 milióna eur

Gbely zverejnili štúdiu lokality Kúcanka, náklady sú vypočítané na 1,3 milióna eur

Gbely - Kúcanka Gbely - Kúcanka FB Tomáš Papánek

Mesto Gbely zverejnilo dva varianty urbanistickej štúdie lokality Kúcanka. Urbanistická štúdia lokality Kúcanka sa dotýka územia južne od obytnej zóny Majerky. Riešenie ráta s využitím územia pre výstavbu rodinných domov.

Cieľom riešenia štúdie je stanoviť zásady pre rozvoj nového obytného územia v nadväznosti na rozvíjajúcu sa obytnú zónu pozdĺž Lesnej ulice a plochu určenú v zmysle územného plánu mesta pre rozvoj mestskej zelene, navrhnutú v kontakte s areálom futbalového štadióna. Táto by v budúcnosti mala slúžiť ako oddychová zóna pre obyvateľov priľahlého územia.

Riešenie je navrhnuté v dvoch variantoch overujúcich možnosti využitia územia so zachovaním materiálovej jamy ako aj s jej zasypaním a rekultiváciou. Navrhované riešenie ráta so zmenou funkčného využitia lokality na obytné územie, kde budú stáť rodinné domy. Návrh počíta s indexom zastavanosti 40% a podielom zelene 40%. Maximálna výška zástavby je navrhovaná na dve nadzemné podlažia.

Návrh počíta s rozvojom zástavby rodinných domov nadväzujúcich na charakter okolitej zástavby. Výmery pozemkov pre výstavbu rodinných domov sú navrhované v rozmedzí od 681 do 1268 m2. Celkovo je v riešenom území navrhovaných 46 pozemkov.

V blízkosti futbalového štadióna ráta riešenie so vznikom parkovo upravenej zelene doplnenej prvkami detských ihrísk, exteriérového fitness a oddychových miest, ktorá by vytvorila predpoklady pre oddych, hru a rozvoj sociálnych kontaktov.

V druhom variante riešenie ráta i so zachovaním existujúcej jamy. Obmedzením tohto riešenia je, že vzhľadom na mokraďný charakter danej plochy bude jej využitie ako verejnej zelene limitované. Rizikom tohto riešenia je aj zvýšený výskyt bodavého hmyzu, ktorý by mohol obťažovať budúcich obyvateľov.

Na základe navrhovaného riešenia bolo pripravené i rámcové zhodnotenie nákladov na vybudovanie potrebnej dopravnej a technickej vybavenosti pre rozvoj územia. Celkové predpokladané náklady sú viac ako 1,3 milióna eur s DPH. Najvyššou položkou sú náklady na komunikácie v celkovej výške 578.300 eur.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on nedeľa, 29 november 2020 11:35

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Skalica, Jezuitský kostol

Skalica, Jezuitský kostol Skalica, Jezuitský kostol Skalica, Jezuitský kostol Skalica, Jezuitský kostol Skalica, Jezuitský kostol

Skalica, Slnečné popoludnie

Skalica, Slnečné popoludnie Skalica, Slnečné popoludnie Skalica, Slnečné popoludnie Skalica, Slnečné popoludnie Skalica, Slnečné popoludnie

Mokrý Háj, Očianska studnička

Mokrý Háj, Očianska studnička Mokrý Háj, Očianska studnička Mokrý Háj, Očianska studnička Mokrý Háj, Očianska studnička Mokrý Háj, Očianska studnička

Holíč, Holíčsky zámok

Holíč, Holíčsky zámok Holíč, Holíčsky zámok Holíč, Holíčsky zámok Holíč, Holíčsky zámok Holíč, Holíčsky zámok

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada
Nazahori.sk používa cookies
Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním.