ONLINE Skalica: Zastupiteľstvo v pondelok rokuje aj o parkovaní či rozpočte mesta

ONLINE Skalica: Zastupiteľstvo v pondelok rokuje aj o parkovaní či rozpočte mesta

ONLINE Skalica: Zastupiteľstvo v pondelok rokuje aj o parkovaní či rozpočte mesta zdroj: video TV Sen

Primátorka Anna Mierna zvolala Mestské zastupiteľstvo v Skalici na pondelok 14.12.2020 od 13:00 h  do veľkej zasadačky mestského úradu. 

Návrh programu MsZ

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení MsZ 

4. Odpovede na interpelácie poslancov 

5. Návrh rozpočtu Mesta Skalica na rok 2021, Viacročný rozpočet Mesta Skalica na roky 2021-2023(mat. č. 118/2020) 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. .../2020 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica (mat. č. 119/2020) 

7. Návrh na zmenu č. 1/2020 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Skalica (mat. č. 120/2020) 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. .../2020 Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Skalica (mat. č. 121/2020) 

9. Návrh – Zmena rozpočtu mesta Skalica na rok 2020 č. 6/2020 (mat. č. 122/2020) 

10. Návrh Plánu investičnej výstavby na rok 2021 (mat. č. 123/2020) 

11. Návrh koncepcie regulovania parkovania v meste Skalica (mat. č. 124/2020) 

12. Návrh na schválenie zámeru výstavby športovej haly v Skalici (mat. č. 125/2020) 

13. Hospodársky výhľad spoločnosti SMM, s. r. o. pre rok 2021 spolu s plánom investícií a opráv na rok 2021 realizovaných spoločnosťou SMM, s. r. o. (mat. č. 126/2020) 

14. Schválenie návrhu "Programu rozvoja mesta Skalica na roky 2021 - 2027" (mat. č. 127/2020) 

15. Zmluvný prevod nehnuteľnosti - Predaj pozemkov o výmere 239 m² pod stavbou „Obytná zóna, Štvrte v jazernom poli Skalica – napojenie na štátnu cestu III/1146“ (mat. č. 128/2020) 

16. Interpelácie poslancov 

17. Diskusia 

18. Rekapitulácia uznesení 

19. Záver 

Program a materiál k MsZ na stiahnutie tu: Dokument_1Dokument_2

 

zdroj: Mesto Skalica / www.skalica.sk

Rate this item
(0 votes)
Last modified on pondelok, 14 december 2020 15:26

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020

Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020

Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre

Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020

MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada