Kto bude riešiť architektúru Skalice a kto právne služby mesta?

Kto bude riešiť architektúru Skalice a kto právne služby mesta? Featured

MsÚ Skalica MsÚ Skalica NaZahori.sk

Mesto Skalica 23.februára 2021 zverejnilo oznámenia o voľných pracovných miestach. Samospráva Skalice hľadá architekta mesta aj právnika.

Informovala o tom v utorok web stránka mesta www.skalica.sk.

Architekt mesta Skalica

Popis pracovnej pozície

Je odborným garantom pre oblasť územného plánovania, urbanizmu a architektúry mesta. Riadi a kontroluje proces obstarávania územno-plánovacej dokumentácie a územno-plánovacích podkladov vo všetkých fázach jej prípravy, tvorby a vyhotovenia, prerokovania i schvaľovania.  Riadi a kontrolu proces územného rozvoja mesta v zmysle schválenej územno-plánovacej dokumentácie a územno-plánovacích podkladov, koordinuje rozvoj dopravného systému mesta s s dôrazom na zníženie negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie.

Plný pracovný úväzok, resp. aj čiastočný podľa dohody – na dobu určitú 1 rok s možnosťou predĺženia.  Mzda v rozsahu 887 - 2 000 €. 

Žiadosť vrátane požadovaných dokladov treba doručiť do 09.03.2021 do 15:00 h.

Viac tu: Architekt mesta.pdf

Právnik mesta so zameraním na VO

Popis pracovnej pozície

Zabezpečuje komplexné právne služby mestu a organizáciám podriadeným mestu v správnom konaní, priestupkovom konaní, zastupovanie v konaní pre súdmi, právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, najmä odporučenie najvhodnejšieho spôsobu verejného obstarávania, príprava výzvy na predkladanie ponúk, oznámenia o verejnom obstarávaní a vypracovanie súťažných podkladov. V spolupráci s ostatnými útvarmi úradu, s legislatívnymi orgánmi a ostatnými kompetentnými orgánmi a organizáciami koordinuje prípravu právnych predpisov mesta a zodpovedá za ich konečnú prípravu v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Poskytuje právne poradenstvo ostatným útvarom úradu, orgánom mestského zastupiteľstva a organizáciám podriadeným mestu. Pripravuje a vypracúva alebo spolupracuje pri vypracúvaní interných právnych noriem mesta (vnútorných právnych predpisov mesta), vedie ich evidenciu.

Plný pracovný úväzok, resp. aj čiastočný podľa dohody – na dobu určitú 1 rok s možnosťou predĺženia. Mzda v rozsahu 887 - 2 000 €

Žiadosť vrátane požadovaných dokladov treba doručiť do 09.03.2021 do 15:00 h. 

Viac tu: Právnik so zameraním na VO.pdf 

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 23 február 2021 18:44

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020

Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020

Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre

Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020

MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada