Kto bude riešiť architektúru Skalice a kto právne služby mesta?

Kto bude riešiť architektúru Skalice a kto právne služby mesta? Featured

MsÚ Skalica MsÚ Skalica NaZahori.sk

Mesto Skalica 23.februára 2021 zverejnilo oznámenia o voľných pracovných miestach. Samospráva Skalice hľadá architekta mesta aj právnika. 

Žiadosti vrátane požadovaných dokladov treba doručiť do 09.03.2021 do 15:00 h.

Informovala o tom web stránka mesta www.skalica.sk.

Architekt mesta Skalica

Popis pracovnej pozície

Je odborným garantom pre oblasť územného plánovania, urbanizmu a architektúry mesta. Riadi a kontroluje proces obstarávania územno-plánovacej dokumentácie a územno-plánovacích podkladov vo všetkých fázach jej prípravy, tvorby a vyhotovenia, prerokovania i schvaľovania.  Riadi a kontrolu proces územného rozvoja mesta v zmysle schválenej územno-plánovacej dokumentácie a územno-plánovacích podkladov, koordinuje rozvoj dopravného systému mesta s s dôrazom na zníženie negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie.

Plný pracovný úväzok, resp. aj čiastočný podľa dohody – na dobu určitú 1 rok s možnosťou predĺženia.  Mzda v rozsahu 887 - 2 000 €. 

Žiadosť vrátane požadovaných dokladov treba doručiť do 09.03.2021 do 15:00 h.

Viac tu: Architekt mesta.pdf

Právnik mesta so zameraním na VO

Popis pracovnej pozície

Zabezpečuje komplexné právne služby mestu a organizáciám podriadeným mestu v správnom konaní, priestupkovom konaní, zastupovanie v konaní pre súdmi, právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, najmä odporučenie najvhodnejšieho spôsobu verejného obstarávania, príprava výzvy na predkladanie ponúk, oznámenia o verejnom obstarávaní a vypracovanie súťažných podkladov. V spolupráci s ostatnými útvarmi úradu, s legislatívnymi orgánmi a ostatnými kompetentnými orgánmi a organizáciami koordinuje prípravu právnych predpisov mesta a zodpovedá za ich konečnú prípravu v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Poskytuje právne poradenstvo ostatným útvarom úradu, orgánom mestského zastupiteľstva a organizáciám podriadeným mestu. Pripravuje a vypracúva alebo spolupracuje pri vypracúvaní interných právnych noriem mesta (vnútorných právnych predpisov mesta), vedie ich evidenciu.

Plný pracovný úväzok, resp. aj čiastočný podľa dohody – na dobu určitú 1 rok s možnosťou predĺženia. Mzda v rozsahu 887 - 2 000 €

Žiadosť vrátane požadovaných dokladov treba doručiť do 09.03.2021 do 15:00 h. 

Viac tu: Právnik so zameraním na VO.pdf 

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 09 marec 2021 12:20

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Skalica, Deň otvorených búd

Skalica, Deň otvorených búd Skalica, Deň otvorených búd Skalica, Deň otvorených búd Skalica, Deň otvorených búd Skalica, Deň otvorených búd

Kátov, Bejzbalisti oslávili 30 rokov

Kátov, Bejzbalisti oslávili 30 rokov Kátov, Bejzbalisti oslávili 30 rokov Kátov, Bejzbalisti oslávili 30 rokov Kátov, Bejzbalisti oslávili 30 rokov Kátov, Bejzbalisti oslávili 30 rokov

Holíčsky zámok na jeseň

Holíčsky zámok na jeseň Holíčsky zámok na jeseň Holíčsky zámok na jeseň Holíčsky zámok na jeseň Holíčsky zámok na jeseň

Radošovce

Radošovce Radošovce Radošovce Radošovce Radošovce

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada
Nazahori.sk používa cookies
Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním.