Online prenos videokonferencie zastupiteľstva v Skalici

Online prenos videokonferencie zastupiteľstva v Skalici Featured

ilustračné foto ilustračné foto zdroj: video TV Skalica

Dnes  3. marca 2021 zasadá Mestské zastupiteľstvo v Skalici od 13:00 hodiny formou videokonferencie.

MsZ Skalica online TV SEN 3.3.2021

Online prenos TV Skalica 

Návrh programu MsZ

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení MsZ

4. Odpovede na interpelácie poslancov

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č..... /2021 o určení školských obvodov pre základné školy na území mesta (mat. č. 2/2021)

6. Návrh - Zmena č. 1/2021 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 1/2009 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (mat. č. 3/2021)

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. .../2021 o ustanovení podrobností o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území mesta Skalica (mat. č. 4/2021)

8. Návrh - Zmena č. 1/2021 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 1/2018 o úhradách za poskytnutie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov Skalica v znení zmeny 1/2019 (mat. č. 5/2021)

 9. Návrh - Zmena č. 1/2021 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 2/2018 o úhradách za poskytnutie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov v znení zmeny 1/2019 (mat. č. 6/2021)

10. a) Predaj pozemku v lokalite Krivé kúty (mat. č. 7/2021) b) Predaj domu súpisné číslo 2155 na ulici Štefánikova a garáže formou OVS (mat. č. 8/2021)

11. Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Mesta Skalica (mat. č. 9/2021)

12. Návrh Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva mesta Skalica (mat. č. 10/2021)

13. Zámer predloženia žiadosti o poskytnutie NFP s názvom "Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti Skalica - Hodonín" (mat. č. 11/2021)

14. Zámer predloženia žiadosti o poskytnutie NFP s názvom "Podpora rozvoja športu v Skalici - atletická dráha - ZŠ Strážnická" (mat. č. 12/2021)

15. Vyhodnotenie investičnej výstavby za rok 2020 (mat. č. 13/2021)

16. Návrh zadávacích podkladov aktualizácie Územného plánu mesta Skalica (mat. č. 14/2021)

17. a) Hodnotiaca správa Mestskej polície Skalica a správa o bezpečnostnej situácii v meste za rok 2020 (mat. č. 15/2021) b) Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Skalica za rok 2020 (mat. č. 16/2021)

18. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2020 (mat. č. 17/2021)

19. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol (mat. č. 18/2021)

20. a) Informácia o zmene rozpočtu Mesta Skalica na rok 2020- Rozpočtové opatrenie č. 7/2020 (mat. č. 19/2021) b) Informácia o zmene rozpočtu Mesta Skalica na rok 2020 - Rozpočtové opatrenie č. 8/2020 (mat. č.20/2021)

21. Zmena rozpočtu Mesta Skalica na rok 2021- Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 (mat. č.21/2021)

22. Interpelácie poslancov

23. Diskusia

24. Rekapitulácia uznesení

25. Záver  

zdroj: Mesto Skalica / www.skalica.sk 

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on streda, 03 marec 2021 14:00

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Marián Studenič a jeho premiéra v NHL

Marián Studenič a jeho premiéra v NHL Marián Studenič a jeho premiéra v NHL Marián Studenič a jeho premiéra v NHL Marián Studenič a jeho premiéra v NHL Marián Studenič a jeho premiéra v NHL

Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020

Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020 Skalica, útulok, venčenie na Štedrý deň 2020

Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre

Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada