Výzva na realizáciu vodozádržných opatrení v areáli TJ Iskra Holíč

Výzva na realizáciu vodozádržných opatrení v areáli TJ Iskra Holíč Featured

TJ Iskra Holíč TJ Iskra Holíč

Mesto Holíč ako verejný obstarávateľ vyhlásil výzvu na predkladanie ponúk na realizáciu projektu Vodozádržné opatrenia v areáli TJ Iskra Holíč.

Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku Úradu verejného obstarávania (ÚVO) 12.5.2021 na www.uvo.gov.sk 

Vybudované budú opatrenia na zachytávanie a využitie dažďových vôd a revitalizácia spevnenej plochy. Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie.

Celková predpokladaná hodnota zákazky je vyčíslená na 207 144,01 eura bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk je 10.06.2021 10:00 h.

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané do  31.12.2021. Otváranie ponúk bude 10.06.2021 15:00 h.

V prípade ukončenia platnosti mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 bude otváranie ponúk prezenčne na adrese Studnica, n.o., Košická 56, Bratislava 821 08. Otváranie ponúk je verejné. Realizácia bude online spôsobom z dôvodu aktuálne platných mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením vírusu COVID-19. 

Vodozádržné opatrenia v areáli TJ Iskra Holíč

 

Cieľ stavby je náhrada nepriepustných povrchov (asfalt) za priepustné (mlatový povrch, retenčno-evaporačná vrstva).

  • Vybudovanie infiltračnej priehlbiny pozdĺž riešenej plochy a jej vertikálne prepojenie so vsakovacím zariadením vybudovaným v trase infiltračnej priehlbiny umožňujúcim zároveň aj spätné vyparovanie dažďovej vody
  • Vsakovacie zariadenie s akumulačným priestorom (vsakovacie koše)
  • Osadenie akumulačnej nádrže na zrážkovú vodu, slúžiacej ako náhradný zdroj vody pre zavlažovanie zelene v športovom areály. Odvedenie prebytočnej vody z akumulačnej nádrže do vsaku

Navrhované vodozádržné opatrenia majú za úlohu zadržiavať zrážkovú vodu vo svojom priestore, pričom časť bude infiltrovaná do zemnej vrstvy, časť sa odparí alebo bude odvádzaná do retenčnej nádrže za účelom jej ďalšieho využitia na závlahu zelene v období bez zrážok.

Počet realizovaných vodozádržných opatrení: 3

Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia: 3163 m2  

Viac o zákazke v odkazoch oznámenia: Vodozádržné opatrenia v areáli TJ Iskra Holíč a  Mesto Holíč

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 13 máj 2021 15:55

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
5
6
19
20
26
27
Nazahori.sk používa cookies
Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním.