Maketa Mohyly Štefánika sa stala realitou v Košariskách

Maketa Mohyly Štefánika sa stala realitou v Košariskách

By Anna Abramovičová november 30, 2018 659 0
Maketa Mohyly Štefánika       /      zdroj:  FB Kopaničiarska obec Košariská Maketa Mohyly Štefánika / zdroj: FB Kopaničiarska obec Košariská

Model  Mohyly M.R. Štefánika sa stal súčasťou stálej expozície múzea v Košariskách v okrese Myjava.

Obec Košariská získala v tomto roku podporu verejnosti v rámci 2. ročníka PARTICIPATÍVNEHO KOMUNITNÉHO ROZPOČTU Trenčianskeho samosprávneho kraja počtom hlasov 696, čím sa nápad výroby MAKETY MOHYLY GEN. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA zo 41 podaných projektov umiestnil na 2. mieste.

Od júla 2018 obec Košariská aktívne pracovala na jej výrobe a na príprave jej konečného umiestnenia v parku pri rodnom dome M.R.Štefánika v Košariskách. Vďaka spolupráci a participácie verejnosti sa projekt v týchto dňoch stal realitou.

Hlavným zámerom projektu bolo priblíženie miesta posledného odpočinku významného rodáka z Košarísk – bradliansku Mohylu gen. Milana Rastislava Štefánika, jedinečné dielo architekta Dušana Jurkoviča, návštevníkom Múzea M. R. Štefánika. Najmä však ľuďom so zdravotným postihnutím, pre ktorých je samotná návšteva mohyly takmer nemožná. Jedná sa hlavne o zrakovo a telesne postihnutých občanov.

Je umiestnená vo verejných priestoroch v parku pred rodným domom M.R.Štefánika a súčasne v blízkosti parkoviska pre autobusové zájazdy. Z týchto dôvodov je mohyla dobre viditeľná z hlavnej cesty pre všetkých návštevníkov obce Košariská. Svojou polohou súčasne plní funkciu atraktívneho pútača nielen k samotnému Bradlu, ale aj k iným dôležitým turistickým cieľom kopaničiarskeho regiónu spojených s osobnosťou gen. Milana Rastislava Štefánika v priamom či v nepriamom prepojení, a to formou výroby a osadenia dvoch drevených stojanov s mapami a legendou.

Realizácii samotného modelu predchádzala dlhodobá príprava, ktorá spočívala v podrobnom preštudovaní stavebných detailov samotnej mohyly a mapovaní historických súvislostí regiónu. Preto pri príprave modelu autor Fedor Mikulčík od júla 2018 komunikoval s predstaviteľmi odbornej verejnosti, ktorí sa dlhodobo venujú danej téme v regióne.

Tiež využil informácie, ktoré v minulosti získal od priamych pamätníkov výstavby mohyly - obyvateľov priľahlých obcí či údajov kroniky obce Košariská a archívnych materiálov mesta Brezová pod Bradlom. Súčasne nezastupiteľnú úlohu pri realizácii projektu zohrala spolupráca so Strednou odbornou školou pre nevidiacich v Levoči, vďaka ktorej sú súčasťou makety i informačné texty v Braillovom písme.

K realizácii projektu aktívne pristupovali aj samotní členovia Zastupiteľstva obce Košariská, ktorí vypomáhali pri výbere a úprave miesta samotného osadenia makety mohyly. Terénne práce a práce na drevených paneloch sa začali realizovať priebežne v mesiacoch september a október.

Slávnostné uvedenie do života sa plánuje na budúci rok v máji, čím sa prispeje zaujímavou aktivitou do celonárodných osláv, ktoré sa budú konať 4. mája 2019 pri príležitosti 100. výročia úmrtia gen. Milana Rastislava Štefánika.

zdroj: FB Kopaničiarska obec Košariská


Rate this item
(0 votes)
Last modified on piatok, 30 november 2018 11:22
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada